Tuontikoira voi olla riski

Kodittomien koirien olosuhteiden parantaminen kuuluu kaikille. Eläinten auttaminen paikan päällä on tehokkain, turvallisin ja riskittömin tapa auttaa.

Kulkukoirien adoptoiminen ulkomailta Suomeen on täysin laillista toimintaa, kunhan tuonnissa noudatetaan Ruokaviraston ohjeita. Valitettavasti sekään ei tee tuonnista riskitöntä.

Auta meitä auttamaan – älä tuo laitonta koiraa

Matkustaminen on hauskaa ja eläinten auttaminen on meidän jokaisen velvollisuus. Jos tapaat ulkomaanmatkallasi avuntarpeessa olevan koiran, harkitse kuitenkin hetki ennen kun otat sen mukanasi kotiin. Pieni, hellyttävä eläin saattaa tuoda mukanaan tappavan taudin.

Eläintautitilanne Suomessa on tällä hetkellä hyvä, minkä vuoksi lemmikkieläimen omistaminen on turvallista. Koirat voivat vapaasti seurustella muiden koirien kanssa koirapuistoissa ja peuhata lasten kanssa ilman pelkoa siitä, että leikin seurauksena joku saattaa sairastua vakavasti.

Raivotauti tappaa

Monet sellaiset eläinten ja ihmisten terveyttä vaarantavat taudit, joita Suomessa ei esiinny, ovat kohtalaisen yleisiä maamme rajojen ulkopuolella. Näistä taudeista vaarallisimpia ovat tappava tauti rabies eli raivotauti ja ekinokokkoosi.

Esimerkiksi Venäjällä todetaan vuosittain satoja raivotauti- eli rabiestapauksia. Rabies voi olla eläimessä oireettomana pitkään. Oireeton eläin saattaa levittää tehokkaasti tautia ja kaikki sen kanssa kontaktissa olleet ihmiset täytyy hoitaa. Rabiesaltistusepäilyjen vuoksi hoidetaan Suomessa 80–120 henkilöä vuodessa. Hoidetut henkilöt ovat altistuneet rabiekselle yleisimmin ulkomailla matkustaessaan tai Suomeen laittomasti maahantuodun eläimen puremasta.

Oireiseksi kehittynyt tauti johtaa aina sekä eläimen että ihmisen kuolemaan. Rabies tappaa vuosittain maailmassa arviolta 100 000 ihmistä.

Ekinokokkoosi puolestaan ei aiheuta koiralle lainkaan oireita. Silti oireeton koira voi levittää tautia muihin koiriin tai ihmisiin.

Aina ei edes rokotus riitä

Syksyllä 2013 todettiin kahdella Bulgariasta Hollantiin rescuejärjestön kautta tuodulla koiralla rabies. Rabiestapaukset on myöhemmin todettu virheellisiksi laboratoriotuloksiksi.

Euroopan komissio on muun muassa pohtinut lisäehtoja koirien tuonnille riskimaista, kuten Romaniasta. 

Tuontikoirilla voi olla myös muita tauteja

Kaikkien eläintautien tutkimista ei vaadita tuonnin yhteydessä. Tällaisia löytökoirien mukana Suomeen tulevia tarttuvia tauteja ovat muun muassa penikkatauti, parvovirusripuli, leishmania, Brucella canis, sydänmatotauti, ehrlichioosi, leptospiroosi, listerioosi, yersinioosi, babesioosi, kokkidi- ja giardiainfektiot, kampylobakteeri, salmonella ja tuberkuloosi. Osa näistä taudeista voi tarttua myös ihmiseen.

Laittoman tuonnin seuraukset

Ihmisten ja muiden eläinten terveyden suojelemiseksi koirien maahantuonnille on siksi asetettu vaatimuksia. Vain näitä vaatimuksia noudattamalla varmistetaan, ettei eläin tuo mukanaan ”tappavia tuliaisia”.

Jos koiran tuontiin liittyviä vaatimuksia ei ole noudatettu, on kyseessä laiton tuonti. Laiton tuonti on rikos. Laittomasti maahantuotu eläin on joko palautettava lähtömaahan, lopetettava tai laitettava tuojan maksamaan karanteeniin. Mikään vaihtoehdoista ei ole koiran hyvinvoinnin kannalta hyvä ratkaisu ja siksi turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää jo suunniteltaessa tuontia. Lisätietoa laittomasta tuonnista.

Joskus koiran laiton maahantuonti paljastuu vasta esimerkiksi sen käydessä eläinlääkärillä. Laiminlyötyjä maahantulovelvollisuuksia ei eläinlääkärikään voi korjata jälkikäteen. Suojellakseen muita koiria ja ihmisiä eläinlääkärin velvollisuus on estää mahdollisen taudin leviäminen eteenpäin. Koska laittomasti maahantuotu koira aiheuttaa vakavan tautiriskin sekä koiran omistajille että muille koirille, on eläimen lopettaminen monesti ainoa vaihtoehto.

Koiran lopettaminen onkin valitettavan usein ”pelastamistarinan” surullinen loppu. Lopettaminen on ikävää paitsi eläimen omistajalle, myös eläinlääkärille. Lemmikkieläimen tuojan vastuu on suuri niin tuodun eläimen, sen kanssa leikkivien suomalaisten koirien kuin ihmistenkin turvallisuuden takaamiseksi. Tuojan on varmistettava, että eläin ja sen matkustusasiakirjat täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuoja on aina vastuussa kaikista tuonnin aiheuttamista kustannuksista. Auta siis meitä auttamaan noudattamalla tuontivaatimuksia.

Miten voit auttaa?

  • Jaa tietoa aiheesta.
  • Keskustele koiran hankintaa harkitsevien kanssa, kerro tuontivaatimuksista ja kotimaisista vaihtoehdoista auttaa koiria.
  • Jos harkitset lemmikkieläimen ostamista kotimaassa, tarkista eläimen alkuperä.
  • Jos harkitset tuontieläimen ostamista, varmista, että se on tuotu maahan laillisesti ja Ruokaviraston ohjeiden mukaan.
  • Eläimiä, joiden alkuperä on epäselvä, ei kannata ostaa.
  • Jos epäilet laitonta tuontia, tee ilmoitus kunnan- tai läänineläinlääkärille.
  • Eläinsuojelullisesti on parempi auttaa koiria niiden omassa kotimaassaan.
 
Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2023