Koirat, kissat ja fretit

HUOM! Tietoa Brexitin vaikutuksista.

Koirien, kissojen ja frettien EU-maiden välisiin siirtoihin sovelletaan tiettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevan niin kutsutun lemmikkieläinasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013) mukaisesti.

Määritelmät

Koirien, kissojen ja frettien muulla kuin kaupallisella siirrolla ei saa olla tavoitteena eläimen myynti tai omistajuuden siirto. Lemmikkieläimellä tarkoitetaan eläintä, joka on omistajan tai valtuutetun henkilön mukana siirron aikana ja pysyy tämän vastuulla siirron aikana. Eläimen siirron on tapahduttava viiden päivän sisällä omistajan tekemästä samasta matkasta. Muun kuin kaupallisen siirron vaatimukset löytyvät tältä sivulta.

Jos siirron tavoitteena on koiran, kissan tai fretin kauppa tai omistajuuden siirto tai eläin matkustaa yksin rahtina tai muun henkilön kuin omistajansa kanssa, silloin kyseessä on kaupallinen siirto. Kaupallisen siirron vaatimukset löytyvät tältä sivulta.

Valtuutetusta henkilöstä lisätietoa sivulla Lisätietoa matkustamisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2023