Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille väheni edelleen, antibioottiresistenssitilanne pääosin hyvä

20. marraskuuta 2023

Antibioottiresistenssin seurantatulokset ja eläinten mikrobilääkkeiden kulutustiedot vuodelta 2022 on julkaistu Ruokaviraston, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sekä Helsingin yliopiston yhteisessä raportissa. Eläimille tarkoitettujen antibioottien myynti väheni Suomessa edelleen ja oli vuonna 2022 matalin seurannan aloittamisen jälkeen. Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvilla zoonoosibakteereilla resistenssiä todettiin vähän. Eläimille tautia aiheuttavilla bakteereilla resistenssiä todettiin pääosin vähän tai kohtalaisesti, mutta tietyillä bakteerilajeilla antibioottiresistenssi on edelleen yleistä.


Linkki tiivistelmään

Linkki FINRES-Vet 2022 -raporttiin

Lue lisää antibioottiresistenssin seurannasta eläimissä ja elintarvikkeissa Zoonoosikeskuksen ja Ruokaviraston internet-sivuilta

Lue lisää antibioottien kulutuksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean internet-sivuilta, Fimean uutisesta ja tuoreesta ESVAC-raportista

Lue lisää antibioottiresistenssin seurannasta ihmisillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta

 

Lisätietoja antibioottiresistenssin seurannasta:

Suvi Nykäsenoja, johtava tutkija, Ruokavirasto, p. 040 489 3447, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoja antibioottien kulutuksesta:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, Fimea, p. 029 522 3354, etunimi.sukunimi@fimea.fi