Sivutuotteiden käyttö ja hävitys

Eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämis- ja hyödyntämismahdollisuudet määrää ensisijaisesti niiden sivutuoteasetuksen mukainen luokka. Tietyn sivutuotteen sivutuoteluokka puolestaan määräytyy joko suoraan lainsäädännön mukaan tai joissakin tapauksissa toimijan päätöksestä ("by law or by choise"). Luokittelusta lisää kohdassa luokittelu

Sivutuotteen luokka ei kuitenkaan automaattisesti määritä sen rehukelpoisuutta. Esimerkiksi pilaantunut sivutuote ei ole rehukelpoista, sivutuoteluokasta riippumatta.  

Luokan 1 sivutuotteet on

 • käsiteltävä hyväksytyssä luokan 1 käsittelylaitoksessa
 • hävitettävä  polttamalla ympäristöviranomaisen luvittamassa jätteenpolttolaitoksessa tai sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä polttolaitoksessa
 • kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte on haudattava ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset täyttävälle kaatopaikalle tai poltettava ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset täyttävässä polttolaitoksessa
 • nautojen, lampaiden ja vuohien hautaaminen on sallittua syrjäisillä alueilla
 • käytettävä tiettyjen johdettujen tuotteiden valmistukseen, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tuotantoeläinten ruokinnassa tai levitettäväksi maahan, josta tällaisia eläimiä on tarkoitus ruokkia

Luokan 2 sivutuotteet on

 • käsiteltävä hyväksytyssä luokan 1 tai 2 käsittelylaitoksessa
 • hävitettävä polttamalla ympäristöviranomaisen luvittamassa jätteenpolttolaitoksessa tai sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä polttolaitoksessa
 • vesieläinperäinen sivutuote on muunneltava säilörehuksi tai kompostoitava hyväksytyssä kompostointilaitoksessa
 • maito, maitoperäinen tuote, ternimaito, lanta ja ruuansulatuskanavan sisältö, johon toimivaltainen viranomainen ei katso sisältyvän minkään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä, voidaan levittää käsittelemättömänä maahan
 • em. aineksen lisäksi munat ja munatuotteet voidaan käsittelemättöminä tai esikäsiteltyinä   kompostoida tai muuntaa biokaasuksi mikäli toimivaltainen viranomainen ei katso ainekseen sisältyvän vakavan tartuntataudin riskiä
 • osaa luokan 2 aineksesta voidaan käyttää turkiseläinten, eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, matelijoiden, luonnonvaraisten eläinten, työkoirien  tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruokintaan
 • hautaaminen on sallittua eläinlajikohtaisesti ja tietyistä tuotantolaitoksista saatavien sivutuotteiden osalta erikseen määritetyillä syrjäisillä alueilla
 • käytettävä tiettyjen johdettujen tuotteiden valmistukseen, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa tai levitettäväksi maahan, josta tällaisia eläimiä on tarkoitus ruokkia

Luokan 3 sivutuotteet on

 • käsiteltävä hyväksytyssä luokan 1, 2 tai 3 käsittelylaitoksessa
 • hävitettävä polttamalla ympäristöviranomaisen luvittamassa jätteenpolttolaitoksessa tai sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä polttolaitoksessa
 • ruokajätteen osalta käsiteltävä asetuksen sallimilla käsittelymenetelmillä, kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi
 • kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi 
 • vesieläinperäinen aines  on muunnettava säilörehuksi tai kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi
 • osaa aineksesta voidaan käyttää tietyin edellytyksin  tuotantoeläinten ja lemmikkieläinten rehun  valmistukseen sekä orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistukseen
 • osaa aineksesta voidaan käyttää turkiseläinten, eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, matelijoiden, luonnonvaraisten eläinten, työkoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruokintaan
 • hautaaminen on sallittua tietyistä tuotantolaitoksista saatavien sivutuotteiden osalta erikseen määritetyillä syrjäisillä alueilla
 • raakamaito, ternimaito tai niistä johdetut tuotteet, joihin toimivaltainen viranomainen ei katso sisältyvän vakavan tarttuvan taudin leviämisriskiä, voidaan levittää käsittelemättömänä maahan
 • käytettävä tiettyjen johdettujen tuotteiden valmistukseen, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi elintarviketuotantoeläinten  ruokinnassa tai levitettäväksi maahan, josta elintarviketuotantoeläimiä on tarkoitus ruokkia

 

Listan sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyistä ja rekisteröidyistä laitoksista löydät Ruokaviraston nettisivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2024