Eläinsuojelu teurastuksessa ja lopetuksessa

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. 

Huomioi, että osa sivuston tiedoista on toistaiseksi päivittämättä.

Eläimen lopetuksella tarkoitetaan prosessia, joka aiheuttaa eläimen kuoleman. Teurastuksella tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lopetusta.

Eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla. Eläin on tainnutettava, jos lopettamiseen käytetään menetelmää, joka ei johda välittömästi eläimen kuolemaan. Tainnutusmenetelmän on oltava sellainen, että eläimen tajuttomuus säilyy sen kuolemaan saakka. Eläimen saa lopettaa vain se, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Eläinten suojelusta lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä säädetään eläinten hyvinvointilaissa.  Lisäksi tuotantoeläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä säädetään lopetusasetuksella (Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä). Lopetusasetuksessa eläinten lopetuksella tarkoitetaan myös eläinten teurastamista. Eläinsuojeluvaatimuksia eläinten teurastamiselle sekä nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle on asetetettu myös maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2024