Tuotantoeläinten lopetus ja teurastus

Lopetusasetus eli Euroopan Unionin neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä tuli voimaan loppuvuodesta 2009 ja sitä on sovellettu 1.1.2013 alkaen. Lisäksi tuotantoeläinten suojelusta lopetuksessa ja teurastuksessa säädetään kansallisessa eläinsuojelulainsäädännössä. 

Lopetusasetuksen soveltaminen

Lopetusasetusta sovelletaan elintarvikkeiden, villan, nahan, turkisten tai muiden tuotteiden tuotantoa varten kasvatettujen tai pidettyjen eläinten lopetukseen ja siihen liittyviin toimiin. Eläimellä tarkoitetaan kaikkia selkärankaisia eläimiä, lukuun ottamatta matelijoita ja sammakkoeläimiä. Lopetukseen liittyvillä toimilla tarkoitetaan eläinten lopetuksen yhteydessä ja lopetuspaikassa tapahtuvia toimia, kuten eläinten käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua.

Lisäksi asetusta sovelletaan joukkolopetustarkoituksessa tapahtuvaan eläinten lopetukseen ja siihen liittyviin toimiin. Joukkolopetuksella tarkoitetaan tuotantoeläinten lopetusta kansanterveyteen, eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin tai ympäristöön liittyvistä syistä toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

Tuotantoeläinten hätälopetukseen sovelletaan vain osaa lopetusasetuksen vaatimuksista. Hätälopetuksella tarkoitetaan sellaisten eläinten lopetusta, jotka ovat loukkaantuneet tai joilla on voimakasta kipua tai kärsimystä aiheuttava sairaus, eikä kipua tai kärsimystä voida käytännössä muulla tavoin lievittää.

Kaloja koskee lopetusasetuksessa vain vaatimus siitä, että eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana. Lisäksi kansallisessa eläinten hyvinvointilaissa oleva vaatimus, että eläin on asianmukaisesti tainnutettava tai lopetettava siihen soveltuvalla menetelmällä ennen verenlaskun aloittamista, koskee myös kaloja. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tarkentavaa kansallista lainsäädäntöä kalojen lopetuksen ja teurastuksen osalta.

Lopetusasetusta ei sovelleta eläinten lopetukseen:

  • eläinkokeiden eli toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa suoritettavien tieteellisten kokeiden aikana
  • metsästyksen tai virkistyskalastuksen yhteydessä
  • kun omistaja teurastaa siipikarjaa, kaneja tai jäniksiä teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa. Siipikarjan osalta tästä on säädetty tarkentavasti kansallisessa lainsäädännössä.
  • osana kulttuuri- tai urheilutapahtumia, jotka olennaisesti ja pääasiassa liittyvät vakiintuneisiin kulttuuriperinteisiin tai vakiintuneeseen urheilutoimintaan, mukaan luettuina hevoskilpailut ja muunlaiset kilpailut ja joihin ei liity lihan tai muiden eläintuotteiden tuotantoa tai sellainen tuotanto on tapahtumaan itseensä verrattuna hyvin vähäistä ja taloudellisesti merkityksetöntä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2024