Hätälopetus

Hätälopetuksella tarkoitetaan sellaisten eläinten lopetusta, jotka ovat loukkaantuneet tai joilla on voimakasta kipua tai kärsimystä aiheuttava sairaus, eikä kipua tai kärsimystä voida käytännössä muulla tavoin lievittää. Hätälopetukseen teurastamon ulkopuolella tai tilanteissa, joissa tiettyjen säännösten noudattaminen aiheuttaisi ihmisen terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan välittömän ja vakavan riskin sovelletaan vain tiettyjä lopetusasetuksen vaatimuksia.

Lopetusasetuksen johdanto-osassa todetaan, että ankaraa kipua kärsivien tuotantoeläinten lopetus on eettinen velvollisuus, jos kivun lievittämiseen ei ole taloudellisesti kannattavaa keinoa. Useimmissa tapauksissa eläimet voidaan lopettaa asianmukaiset hyvinvointinäkökohdat huomioon ottaen. Poikkeustapauksissa, kuten onnettomuustilanteessa syrjäisessä paikassa, jossa pätevää henkilöstöä ja asianmukaisia välineitä ei voida tuoda eläinten luokse, kaikkien hyvinvointisäännösten noudattaminen voisi pidentää eläinten kärsimystä. Siksi on eläinten edun mukaista jättää hätälopetus tiettyjen lopetusasetuksen säännösten soveltamisen ulkopuolelle.

Lopetusasetuksen seuraavat vaatimukset koskevat myös hätälopetuksia:

Eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana.

Alan toimijoiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet erityisesti sen varmistamiseksi, että

  • eläimille tarjotaan fyysinen mukavuus ja suoja erityisesti pitämällä ne puhtaina ja sopivassa lämpötilassa sekä estämällä niitä kaatumasta tai liukastumasta
  • eläimiä suojellaan loukkaantumiselta
  • eläimiä käsitellään ja säilytetään niin, että niiden normaali käyttäytyminen otetaan huomioon
  • eläimissä ei näy merkkejä vältettävissä olevasta kivusta, pelosta tai epänormaalista käyttäytymisestä
  • eläimet eivät joudu pitkään kärsimään ravinnon tai veden puutteesta
  • eläimiä estetään olemasta vältettävissä olevassa vuorovaikutuksessa niiden hyvinvointia haittaavien muiden eläinten kanssa.

Hätälopetustapauksessa eläintenpitäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin eläinten lopettamiseksi mahdollisimman pian.

Tuotantoeläinten suojelusta lopetuksessa on lisäksi olemassa kansallista lainsäädäntöä. Eläinsuojelulain mukaan hätätapauksessa, eläimen kärsimyksen pitkittymisen estämiseksi ja jos lopetusasetuksen mukaisia lopetusmenetelmiä ei ole mahdollista käyttää tai jos eläintä ei saada kiinni, se voidaan lopettaa myös muulla tavalla, kuitenkin niin, ettei eläimelle aiheuteta tarpeetonta kärsimystä

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2023