Kaupallisten eläinkuljetusten valvonta 2021

Eläinkuljetuksissa laiminlyöntien osuus (8 %) tarkastuksissa oli aiempien vuosien tasolla. Epäkohtia todettiin yhteensä 31 kuljetuksessa 383:sta ja yksittäisiä epäkohtia havaittiin kaikkiaan 49 kappaletta.

Epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin edellisinäkin vuosina. Lähes 60 %:a havainnoista oli puutteita kuljetusasiakirjoihin, kuljettajien pätevyystodistuksiin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa. Noin 18 %:a yksittäisistä epäkohdista ilmeni kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa. Kolmanneksi eniten eli 14 %:a puutteista havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa. Lisäksi lopetusvälineitä ei ollut saatavilla kolmessa kuljetuksessa ja yhdessä siipikarjakuljetuksessa oli kuljetuskunnottomia lintuja.

Hevoskuljetuksissa havaittiin puutteita lainsäädännön noudattamisessa puolessa tarkastuksista. Epäkohdat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti olleet sellaisia, jotka suoraan vaikuttavat kuljetettavien hevosten hyvinvointiin. Havaitut epäkohdat olivat luvan, pätevyystodistuksen tai kuljetusasiakirjojen puuttumisia lukuun ottamatta yhtä kuljetusta, jossa oli irtotavaroita hevosten kuljetustilassa ja eläinkuljetuksesta kertova merkintä oli puutteellinen.

Porojen kuljetuksia tarkastettiin 14 kappaletta, joista yhdessä ei ollut lopetusvälineitä mukana ja kuljetusasiakirjoissa oli puutteita.

Välityseläinkuljetuksia tarkastettiin 22 kpl ja yhdessä kuljetuksessa ei ollut juottojärjestelmässä vettä ja kuljettajan selvityksen mukaan vasikat oli juotettu lepotauon aikana.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2022