Vanhat uutiset

13.2.2019: Eläinlääkäri ei saa luovuttaa gonadoreliinejä (GnRH; busereliini, lesireliini) sisältäviä valmisteita nautatiloille tulevan tarpeen varalle. Niitä voi kuitenkin edelleen luovuttaa yksittäisen, eläinlääkärin itse tutkiman eläimen jatkohoitoon. Lue lisää syksyllä 2018 tehdystä ohjauksen linjauksesta täältä.

1.2.2019: Mikrobilääkkeiden saatavuushäiriöt ovat riski terveysturvallisuudelle. Uutisen löydät THL:n  sivuilta

17.1.2019: Fimean tiedotteen mukaan isofluraanin saatavuustilanteen odotetaan korjaantuvan viikolla 4. Tiedote Fimean sivuilla.

16.1.2019: Fimea on päivittänyt luettelon tuotantoeläimille hyväksytyistä lääkeaineista ja ihmislääkevalmisteista. Löydät luettelon ja perustelumuistion Fimean sivuilta.

7.12.2018

Fluniksiinimeglumiinia sisältävää injektiovalmistetta (Megluxin 50 mg/ml) saatavissa hevosille määräaikaisella erityisluvalla.

15.11.2018

Euroopan antibioottipäivä on sunnuntaina 18.11. Eviran ja Fimean yhteistyössä kirjoittama blogi löytyy täältä.

31.10.2018

Gonadoreliiniä ei saa luovuttaa tulevien tarpeiden varalle. Lääkkeiden luovutuksesta terveydenhuoltotiloille uusi kysymys vastauksineen täällä.

22.10.2018 

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektioiden saatavuushäiriön tilannekuvaa päivitetty
Löydät sen täältä.

4.10.2018

THL:n blogissa kutsutaan resistenssin torjunnan talkoisiin yhteisen terveyden hengessä.

24.7.2018 

Hevosten lääkitsemisen sivuilla omistajille tarkoitettu muistilista hevosen lääkitys-, rekisteröinti- ja hyvinvointiasioista.

9.5.2018 

Lainsäädäntö ei mahdollista lääkkeiden määräämistä etäeläinlääkinnässä

Lue lisää täältä.

12.3.2018

Erityisluvallisen gentamisiiniä sisältävän injektiovalmisteen varoaika hevoselle pitenee.
Lue lisää täältä.

29.11.2017

 21.11.2017

  • Suomessa on todettu ensi kertaa siirtyvää kolistiiniresistenssiä eläimistä eristetyistä bakteereista. Uutinen löytyy täältä.
  • Fimea on julkaissut vuoden 2016 eläinten mikrobilääkkeiden myyntitilastot. Myynnin kokonaismäärä väheni edelleen mutta joiden lääkeryhmien myynti myös kasvoi. Lue lisää Fimean tiedotteesta ja lisämateriaalista.

11.8.2017

Sinkkioksidin käyttö porsaiden vieroitusripulin ehkäisyyn loppuu enintään viiden vuoden siirtymäajalla. Lue lisää Fimean tiedotteesta.

7.3.2017

EFSA on selvittänyt kansalaisten käsityksiä tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden käytön aiheuttamista riskeistä ihmisille. Mukana oli 12 EU-maata. Suomi ei ollut näiden joukossa, mutta infografiika on julkaistu myös suomeksi. Raportti englanniksi löytyy EFSA:n sivuilta.

22.2.2017 

Lääkkeiden tuonti rescue-koiran tuonnin yhteydessä (Fimea)

15.11.2016 

Engemycin LA vet 100 mg/ml –valmisteen käyttö 
– väliaikainen linjaus korkeamman annoksen käytöstä lypsylehmille

Terramycin vet 100 mg/ml –valmiste on ollut ainoa markkinoillamme oksitetrasykliini-injektio, jota on voinut käyttää sorkkavälin ajotulehdukseen tehoavalla annoksella (10 mg/kg) lypsylehmille. Nyt tämä valmiste on nyt loppunut tukuista eikä uusia toimituksia ilmeisesti saada.

Poikkeuksellisen tilanteen johdosta Evirassa on linjattu, että Engemycin LA –injektiovalmistetta voi käyttää kerran päivässä annoksella 10 mg/kg myös lypsylehmille, vaikka tämän annoksen käyttö lypsylehmille on kielletty valmisteyhteenvedossa. Maidon varoajaksi Evira suosittelee 7 vuorokautta. Lihan varoaika on valmisteyhteenvedon mukainen eli 35 vuorokautta.

Linjaus perustuu siihen, että Evira pyrkii varmistamaan tarvittavien tehokkaiden lääkitysten saatavuutta Suomessa. Linjaus on voimassa siihen saakka, kunnes maahan saadaan lyhytvaikutteinen, lypsylehmille soveltuva oksitetrasykliini-injektiovalmiste.

Lisätietoja: ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara tai ylitarkastaja Liisa Kaartinen

10.2.2012 

Furosemidiä vain laskimoon naudoille

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttaa, että furosemidin käyttö naudalle on ns. MRL-asetuksen (komission asetus (EU) N:o 37/2010) mukaan sallittu vain injektiona laskimoon. Tämä tarkoittaa sitä, että furosemidiä sisältäviä suun kautta annettavia valmisteita ei saa käyttää nautaeläimille. Tällaisia valmisteita ovat muun muassa Furesis-, Furovet-, Lasix retard- sekä Vesix-nimiset tablettivalmisteet. 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2022