Afrikkalaisen sikaruton torjunnalle tärkeitä villisikanäytteitä kertyi viime vuonna hyvin

15. helmikuuta 2023

Ruokavirasto_villisikoja-web.jpg

Villisikojen saalismäärä laski vuonna 2022 hieman edelliseen vuoteen verrattuna, mutta näytteeksi saatujen osuus kasvoi muutamalla prosentilla edellisvuodesta. Metsästäjät lähettivät Ruokaviraston virustutkimuksiin näytteet yhteensä 912 villisiasta eli 85 prosentista viime vuonna metsästetyistä villisioista. Riistakeskuksen saalistilaston mukaan viime vuonna metsästettiin yhteensä 1 066 villisikaa.

Itsestään kuolleita ja kolarissa menehtyneitä villisikoja Ruokavirasto sai tutkittavaksi viime vuonna yhteensä 14 kappaletta. Luonnonvaraisista eläimistä tehtyjä tutkimuksia ja kertyneitä näytemääriä voi seurata Ruokaviraston avoin tieto -palvelusta.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen kanta-arvion mukaan villisikojen kokonaismäärä on hieman laskenut ja arvioitiin runsaaksi 2500 yksilöksi tammikuussa 2023.

Afrikkalainen sikarutto leviää huolestuttavasti Euroopassa ja sitä esiintyy naapurimaissamme Virossa ja Venäjällä. Villisikakannan kurissa pitäminen on olennaista taudin torjunnassa ja villisikojen kattava tutkiminen on tärkeää taudin mahdollisen maahantulon havaitsemiseksi.

Erityisen tärkeää on ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, jos löytää kuolleen tai sairaaksi epäillyn villisian, jotta ne saadaan tutkittavaksi.  Ilmoituksen tekemisestä maksetaan ilmoituspalkkio (100 €).

Kannustaakseen näytteiden lähettämiseen ja villisikojen metsästykseen Ruokavirasto maksaa näytteiden lähettämisestä palkkion (40 €) ja naarasvillisiasta vielä lisäpalkkion (60 €), jos näytteeksi lähetetään myös pala kohtua. Palkkion saamiseksi tulee lähettää lasku Ruokavirastoon, palkkio maksetaan joko metsästäjälle tai metsästysseuralle. Yksityishenkilöille maksettavien palkkioiden laskuttaminen uudistui tämän vuoden alussa ja laskut tehdään sähköisessä ePalkkio-järjestelmässä, joka vaatii tunnistautumisen. Metsästysseurat laskuttavat palkkiot jatkossakin paperilomakkeilla.

Ruokavirasto on kiitollinen metsästäjille villisikanäytteistä ja kannustaa lähettämään näytteitä tutkittavaksi jatkossakin.

Lue lisää:

Villisikanäytteiden lähettäminen ja palkkioiden laskutus 
Avoin tieto – Luonnonvaraisten eläinten tutkimukset 
LUKE: Suomen villisikakanta pienentynyt 

Kuva: Jaana Salokannel