Ahvenanmaalta varmistui kolmas IHN-tapaus

4. kesäkuuta 2021

Ahvenanmaalla on todettu IHN-tautia kolmannessa kirjolohien pitopaikassa, parin kilometrin päässä kahdesta edellisestä. Tapauksen vuoksi Ruokavirasto laajentaa taudin leviämisen estämiseksi tehtyä rajoitusvyöhykettä. IHN ei tartu ihmisiin ja alueella voi kalastaa normaalisti.

Kahden ensiksi todetun pitopaikan tartunta on peräisin tanskalaisilta kalanviljelylaitoksilta, joista niihin on kevään aikana toimitettu kaloja jatkokasvatettavaksi. Kolmanteen pitopaikkaan IHN-tartunta on oletettavasti levinnyt kahdesta ensiksi tartunnan saaneesta pitopaikasta vesiteitse tai luonnonkalojen välityksellä. Tanskan IHN-positiivisilta kalanviljelylaitoksilta ei ole tiettävästi toimitettu Manner-Suomeen kaloja. Tartunnan levinneisyyttä Tanskassa selvitetään edelleen.

Ahvenanmaalla on ennestään toisen kalataudin, VHS-taudin seurantaohjelman vuoksi voimassa kielto siirtää elävää tai perkaamatonta kalaa muualle Suomeen. Ruokavirasto kehottaa kalankasvattajia toistaiseksi pidättäytymään tuomasta eläviä viljelykaloja Tanskasta IHN-taudin leviämisriskin vuoksi.

IHN-virus aiheuttaa vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia (infectious haematopoietic necrosis), joka on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti. Tauti voi tarttua kirjolohen lisäksi esimerkiksi lohiin ja haukiin. Se leviää sairaiden kalojen, oireettomien kantajien ja ympäristön välityksellä. Tautiin ei ole olemassa lääkettä, eikä Euroopassa ole käytössä rokotetta. IHN-tauti ei tartu ihmisiin ja lemmikkeihin. Todetuista IHN-tapauksista huolimatta Ahvenmaalla voi kalastaa ja syödä kalaa normaalisti. Kalastajia kehotetaan kuitenkin huolehtimaan kalastusvälineiden desinfioinnista liikuttaessa alueelta toiselle. IHN-virus kuolee kuivassa ja lämpimässä ja siihen tehoavat useat desinfiointiaineet. Sairaista kaloista tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.

IHN-tautia todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa talvella 2017–2018, ja löydös johti mittaviin, kalliisiin ja pitkällisiin viranomaistoimiin, jossa suuri määrä kaloja lopetettiin ja pitopaikkoja saneerattiin. Neljällä tartuntapaikkoja ympäröivällä vyöhykkeellä toteutetaan seurantaohjelmaa, jolla varmistetaan, ettei virusta enää näillä alueilla esiinny. Muualle Suomeen on palautettu virallinen IHN-taudista vapaa asema. IHN-tautia esiintyy Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Aasiassa, useissa Euroopan maissa ja Venäjällä.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, p. 029 520 4436 (eläintautien valvonta)
Yksikönjohtaja Tuija Gadd, p. 029 520 4183  (kalojen virustaudit)
Erikoistutkija Tuija Kantala, p. 029 520 4383 (kalojen virustaudit)

Ahvenanmaan maakuntahallitus: osastonjohtaja Bengt Michelsson, p. +358-18-25 000 (alueelliset toimet)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, Ahvenanmaa: etunimi.sukunimi@regeringen.ax

Lue lisää:

Lohikalojen IHN-tauti
Ohjeita kalastajille

Uutiseen päivitetty 7.6.2021 uudet lisätietojen antajat.