Kymmeneltä kettutarhalta löytyi lintuinfluenssaa

10. marraskuuta 2023

Hiljan käynnistyneessä kettu- ja supikoiratarhojen kartoituksessa on todettu lintuinfluenssaa kymmeneltä tarhalta. Tartuntatarhat sijaitsevat niiden viiden maakunnan alueella, jossa lintuinfluenssatapauksia on ilmennyt aiemmin. Kettu- ja supikoiratarhoja on kartoituksessa tutkittu toistaiseksi 38. Kaikilla näistä on ollut kettuja ja muutamalla lisäksi supikoiria.

Kettu- ja supikoiratarhojen kartoitus käynnistyi toden teolla viikolla 45. Siinä on jo nyt todettu enemmän lintuinfluenssaa kuin aiemmin toteutetussa minkkien kartoituksessa, jossa lintuinfluenssaa todettiin vain kolmelta tarhalta. Mahdollisesti ketut ovat minkkejä herkempiä saamaan lintuinfluenssatartunnan tai kettutarhojen lintusuojaus ei ole ollut yhtä hyvällä tasolla kuin minkkitarhojen taikka kettutarhoja on ollut enemmän alueilla, joissa on ollut paljon luonnonlintujen lintuinfluenssatartuntoja.

Kettu- ja supikoirakartoituksessa positiiviseksi todetut tarhat sijaitsevat Pohjanmaalla, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Satakunnassa. Tarhojen sijaintikunnat ja eläinlajitiedot julkaistaan myöhemmin Ruokaviraston verkkosivuilla, kunhan aluehallintovirasto on ensin ollut asianomaisiin yhteydessä.

Lintuinfluenssakartoituksessa otetaan verinäytteitä turkistarhojen ketuista ja supikoirista. Näytteenottajina toimivat pääosin kunnaneläinlääkärit. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa näytteenoton järjestämisestä ja kartoituksen koordinoinnista koko Suomen osalta. Kartoitus kohdistuu n. 330 turkistarhaan, joilla on kettuja tai supikoiria tai molempia. Ennen kartoituksen alkamista lintuinfluenssaa oli todettu 28 turkistarhalta, jossa on kettuja ja/tai supikoiria. Kaikkiaan lintuinfluenssaa on nyt todettu 42 turkistarhalta.

Verinäytteistä tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa ensin Influenssa A-viruksen aiheuttamat vasta-aineet ELISA-menetelmällä. Vasta-ainepositiiviset näytteet varmistetaan HI-menetelmällä (hemagglutinaation inhibitio). Menetelmässä tutkitaan näytteessä olevien vasta-aineiden sitoutumista influenssa A-viruksen HA-proteiiniin, joka on samaa alatyyppiä kuin turkistarhoilta eristetty virus. Testi tunnistaa H5-viruksen vasta-aineet tarkasti.

Ruokavirasto tulee määräämään eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joiden näytteissä todetaan H5-lintuinfluenssan vasta-aineita.

Lisätietoja:

Osastonjohtaja Terhi Laaksonen, p. 029 520 4530 (eläintautien valvonta)
Tutkimusprofessori Tuija Gadd, p. 029 520 4183 (virologiset tutkimukset)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa
Turkistarhojen zoonoosit -riskiprofiili (pdf)