Mahdollista kalataudin leviämistä tuonnin yhteydessä tutkitaan Ahvenanmaalla

21. toukokuuta 2021

Tanskalaisella kalanviljelylaitoksella on todettu kalojen vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia (infectious haematopoietic necrosis) eli IHN-tautia. Kyseiseltä laitokselta on tänä keväänä tuotu kalaeriä Ahvenanmaalle.  Viranomaiset selvittävät paraikaa onko tartunta mahdollisesti levinnyt Suomeen.

Ahvenanmaalla on toisen kalataudin, VHS-taudin, seurantaohjelman vuoksi edelleen voimassa rajoitus siirtää elävää tai perkaamatonta kalaa muualle Suomeen.

IHN-tauti on lakisääteisesti vastustettava, lohikalojen tauti, joka aiheuttaa kuolleisuutta yleensä alle kahden kuukauden ikäisille kaloille. Tautiin ei ole olemassa lääkettä eikä rokotetta ole käytössä Euroopassa. Ihmisiin ja lemmikkeihin IHN-tauti ei tartu ja kalaa voi Suomessa syödä normaalisti.

IHN-virusta todettiin Suomessa ensi kertaa talvella 2017–2018. Kaikki tällöin tartunnan saaneet kalat on hävitetty ja pitopaikat saneerattu viruksen hävittämiseksi. Neljällä tartuntapaikkoja ympäröivällä vyöhykkeellä toteutetaan seurantaohjelmaa, jolla varmistetaan, ettei virusta enää näillä alueilla esiinny. Muualle Suomeen on palautettu virallinen IHN vapaa asema. IHN tautia esiintyy Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Aasiassa, useissa Euroopan maissa ja Venäjällä.

Lisää tietoa IHN-taudista