Minkkien kartoituksessa on todettu lintuinfluenssaa muutamalta turkistarhalta

3. marraskuuta 2023

Minkkitarhojen lintuinfluenssakartoituksessa on Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa tutkittu näytteet 111 minkkitarhalta, joista kolmen tarhan minkeistä on todettu lintuinfluenssatartunta. Uusin tartunta todettiin Merikarvialla, Satakunnassa sijaitsevalta minkkitarhalta. Kartoituksen tulokset osoittavat, että lintuinfluenssatartuntaa esiintyy harvoin minkkitarhoilla, joiden eläimissä ei ole havaittu oireita.

Kesällä pohjalaistarhoilla käynnistyneen lintuinfluenssaepidemian jälkeen tautia on löytynyt kaikkiaan 32 turkistarhalta viiden maakunnan alueelta. Ennen kartoituksen alkua lintuinfluenssa todettiin viideltä minkkitarhalta eläintautiepäilyyn perustuvassa tarkastuksessa ja näytteenotossa.

Lintuinfluenssatilanteen kartoittamiseksi Ruokavirasto käynnisti syyskuun puolivälissä kaikkia turkistarhoja koskevan seurannan. Kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa on tutkittu näytteitä tarhoilta, joilla on minkkejä, koska minkkien lintuinfluenssatartunnat aiheuttavat ihmisten terveydelle suuremman terveysvaaran kuin muiden turkiseläinten lintuinfluenssatartunnat. Minkkitarhojen kartoituksesta puuttuu enää näytteet muutamalta tarhalta.

Kettu- ja supikoiratarhojen lintuinfluenssakartoitus on jo käynnistynyt muutamalla tarhalla. Täydellä teholla kartoitus alkaa edetä viikolla 45. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa näytteenoton järjestämisestä ja kartoituksen koordinoinnista koko Suomen osalta. Pääosa Suomen turkiseläintiloista on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Kartoituksen alussa tarhoilta otettiin verinäytteitä vasta-ainetutkimusta varten ja kuolleita eläimiä viruksen osoittamista varten (PCR-tutkimus). Viikon 40 alusta kartoituksessa siirryttiin ottamaan vain verinäytteitä. Muutoksen tarkoitus oli nopeuttaa kartoituksen etenemistä, niin että tartunnan mahdollisesti saaneet minkkitarhat pystytään seulomaan esiin ennen ihmisten influenssakauden alkamista.

Influenssa A-viruksen aiheuttamat vasta-aineet turkiseläimissä tutkitaan ensin ELISA-menetelmällä. Vasta-ainepositiiviset näytteet varmistetaan HI-menetelmällä (hemagglutinaation inhibitio). Menetelmässä tutkitaan näytteessä olevien vasta-aineiden sitoutumista influenssa A-viruksen HA-proteiiniin, joka on samaa alatyyppiä kuin turkistarhoilta eristetty virus. Testi tunnistaa H5-viruksen vasta-aineet tarkasti.

Ruokavirasto tulee määräämään eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joiden näytteissä todetaan H5-lintuinfluenssan vasta-aineita.

Lisätietoja:

Osastonjohtaja Terhi Laaksonen, p. 029 520 4530 (eläintautien valvonta)
Tutkimusprofessori Tuija Gadd, p. 029 520 4183 (virologiset tutkimukset)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa
Turkistarhojen zoonoosit -riskiprofiili (pdf)