Minkkitarhojen kartoituksessa on toistaiseksi todettu lintuinfluenssa kahdella turkistarhalla

6. lokakuuta 2023

Minkkitarhojen lintuinfluenssakartoituksen ensimmäisissä tuloksissa on todettu lintuinfluenssa kahdelta tarhalta. Tutkimuksissa lintuinfluenssaa löytyi Vöyrin ja Pedersören kunnissa, Pohjanmaalla sijaitsevilta minkkitarhoilta. Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa on toistaiseksi analysoitu näytteitä 35:ltä kartoitukseen kuuluvalta minkkitarhalta.

Pohjalaistarhoilla paljastui viime kesänä turkiseläinten lintuinfluenssatartuntoja, joita on sittemmin löytynyt kaikkiaan 27 tarhalta neljän maakunnan alueelta. Lintuinfluenssatilanteen kartoittamiseksi Ruokavirasto käynnisti syyskuun puolivälissä kaikkia turkistarhoja koskevan seurannan. Kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan näytteitä tarhoilta, joilla on minkkejä, koska minkkien lintuinfluenssatartunnat aiheuttavat ihmisten terveydelle suuremman terveysvaaran kuin muiden turkiseläinten lintuinfluenssatartunnat. 

Näytteet on tähän mennessä otettu 53 turkistarhalta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vastaa näytteenoton järjestämisestä ja kartoituksen koordinoinnista koko Suomen osalta. Pääosa Suomen turkiseläintiloista on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Suomessa on 114 turkistarhaa, joilla on minkkejä. Viidellä näistä tarhoista on todettu lintuinfluenssa ennen kartoitusta.

Kartoituksen alussa tarhoilta otettiin verinäytteitä vasta-ainetutkimusta varten ja kuolleita eläimiä viruksen osoittamista varten (PCR-tutkimus). Viikon 40 alusta kartoituksessa siirryttiin ottamaan vain verinäytteitä. Muutoksen tarkoitus oli nopeuttaa kartoituksen etenemistä, niin että tartunnan mahdollisesti saaneet minkkitarhat pystytään seulomaan esiin ennen ihmisten influenssakauden alkamista.

Influenssa A-viruksen aiheuttamat vasta-aineet turkiseläimissä tutkitaan ensin ELISA-menetelmällä. Vasta-ainepositiiviset näytteet varmistetaan HI-menetelmällä (hemagglutinaation inhibitio). Menetelmässä tutkitaan näytteessä olevien vasta-aineiden sitoutumista turkistiloilta eristetyn influenssa A-viruksen HA-proteiiniin. Testi tunnistaa H5-viruksen vasta-aineet tarkasti.

Ruokavirasto tulee määräämään eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joiden näytteissä todetaan H5-lintuinfluenssan vasta-aineita. Minkkitarhoja koskeva lintuinfluenssakartoituksen ensimmäinen vaihe on tarkoitus saada päätökseen lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen siirrytään kettu- ja supikoiratarhojen seurantaan ja näytteenottoon.

Lisätietoja:

Osastonjohtaja Terhi Laaksonen, p. 029 520 4530 (eläintautien valvonta)
Tutkimusprofessori Tuija Gadd, p. 029 520 4183 (virologiset tutkimukset)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa
Turkistarhojen zoonoosit -riskiprofiili (pdf)
Lisätietoa lintuinfluenssan riskistä ihmisten terveydelle (THL)
Työterveyslaitoksen ohjeet lintuinfluenssalta suojautumiseen (TTL)