Hevosten sairaudet

Ruokaviraston eläintautitutkimukset kohdistuvat lakisääteisesti vastustettaviin tauteihin sekä yleisen eläintautitilanteen seurantaan eläinlajikohtaisesti tärkeiden tartuntojen osalta.

Lue lisää: Eläintaudit Suomessa – vuosiraportit

Ruokavirasto laatii vuosittaisen suunnitelman lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurantaohjelmista. Hevosten tautitutkimuksissa merkittävimpiä tutkimussyitä olivat sairauden, luomisen tai kuolinsyyn selvittäminen, oriiden siitoskäyttö ja hevosten sekä sperman tuonti ja vienti.

Hevostaudeista erityisesti seurattavia vastustettavia eläintauteja ovat:

Tietoa muista hevosten sairauksista saat valikosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.10.2021