Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

PRRS- tauti eli porcine reproductive and respiratory disease on Arteri-virussukuun kuuluvan viruksen aiheuttama sairaus sioissa. PRRS-virukset ovat geneettisesti muuntelevia, joten niiden aiheuttamat infektiot vaihtelevat virustyypin mukaan. PRRS-virus eristettiin ensimmäisen kerran vuonna 1991. Tauti ei tartu ihmiseen.

Oireet

Taudin kliininen kuva vaihtelee sikaloiden välillä lähes oireettomasta voimakkaasti oireileviin yksiköihin. Oireiden voimakkuuteen vaikuttavat sikojen ikä, viruskanta, sikalassa mahdollisesti esiintyvät muut taudinaiheuttajat ja sikalan olosuhteet. Kun tartunta on päässyt sikalaan, kliiniset oireet alkavat tyypillisesti kahden - kolmen viikon kuluttua tartunnan saapumisesta.

Kliinisessä taudinkuvassa emakoilla voi aluksi esiintyä ruokahaluttomuutta, joka on ohi muutamassa päivässä. Emakoiden hengitys voi vaikeutua, ja niillä voi esiintyä lievää kuumetta. Satunnaisesti voi esiintyä ohimenevää ihon tummumista esimerkiksi korvissa tai hännässä, minkä vuoksi tautia on kutsuttu myös sinikorvataudiksi.

Alkuvaiheen jälkeen emakot voivat luoda. Luomisten lisäksi voi esiintyä myös porsimisvaikeuksia ja porsimisia ennen laskettua porsimispäivää. Kuolleena syntyneiden porsaiden osuus nousee. Taudinpurkauksen alkuvaiheessa osa kuolleena syntyneistä porsaista vaikuttaa vähän ennen porsimista kuolleilta, jolloin ne ovat lähes normaalikokoisia ja ödemaattisia. Jatkossa syntyy myös muumioporsaita. Maidontuotanto häiriintyy myös osalla emakoista, jolloin heikkona syntyneet porsaat eivät saa riittävästi ravintoa. Pikkuporsaat voivat myös itse sairastua PRRS-tartunnan seurauksena.

Luomiset ja ennenaikaiset porsimiset, kuolleena syntyneiden porsaiden osuuden kasvu ja lisääntynyt porsaskuolleisuus aiheuttavat taloudellisia tappioita erityisesti ensimmäisten kuukausien aikana tartunnan saapumisen jälkeen. Voimakkaita PRRS-tartuntaan liittyviä oireita todetaan porsastuotantotiloilla tyypillisesti 8–12 viikon ajan.

Karjuista osalla voi esiintyä lieviä hengitystieoireita, kuumetta ja ruokahaluttomuutta. 
Vieroitetuilla porsailla ja lihasioilla PRRS ilmenee hengitystiesairautena. Tilalla samanaikaisesti voi esiintyä samanaikaisia bakteeritartuntoja, jotka edelleen pahentavat kliinisiä oireita. Tyypillisinä oireina ilmenee vaikeutunutta hengitystä, konjunktiviittia ja sierainontelotulehdusta. Kasvu hidastuu ja kuolleisuus kasvaa.

Taudin määritys ja näytteenotto

PRRS virus tai sen genomi voidaan osoittaa sairastuneen sian verestä, elimistä tai eritteistä. Virustartunnan seurauksena muodostuneita vasta-aineita voidaan todeta sian seerumista. Tautia epäiltäessä näytteiden ottaminen taudin varalta tehdään Ruokaviraston antamien ohjeiden mukaisesti.

Leviäminen

Virus leviää sikalasta toiseen tartunnankantajasikojen välityksellä. Myös ilmavirrat voivat levittää virusta ainakin kolme kilometriä lähtöpaikastaan. Eräiden lintujen on epäilty levittävän tartuntaa. Lisäksi tartunta voi levitä mekaanisesti ulosteen, pölyn, sieraineritteiden, syljen, ja virtsan välityksellä sekä saastuneissa vaatteissa ja jalkineissa. Kylmissä olosuhteissa myös kuljetusajoneuvot voivat levittää tartuntaa.

Keinosiemennyssperma voi levittää tartuntaa.

Vastustaminen ja ehkäisy

PRRS luokitellaan Suomen eläintautilainsäädännössä muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi (325/2021). Jos eläinlääkäri, eläimen omistaja tai joku muu eläinten kanssa työnsä tai harrastuksensa vuoksi tekemisissä oleva henkilö epäilee siassa PRRS- tautia, pitää hänen ilmoittaa siitä virkaeläinlääkärille mahdollisimman pian.

Virkaeläinlääkäri tekee eläinten pitopaikassa tarkastuksen, antaa menettelyohjeet, ja ottaa tarvittaessa eläimistä näytteitä taudin syyn selvittämiseksi. Jotta tartunta ei leviäisi muihin eläinten pitopaikkoihin, läänineläinlääkäri päättää eläinten siirtorajoituksista ja muista tarvittavista toimista. Tautia todettaessa selvitetään myös mistä tartunta on voinut pitopaikkaan tulla, ja mihin muualle se on voinut jo levitä. Tässä yhteydessä voidaan ottaa näytteitä myös muiden pitopaikkojen eläimistä. Tautiepäilyn tai todetun tartunnan takia toteutettavista toimenpiteistä, kuten tartunnan saaneiden eläinten lopettamisesta ja pitopaikan puhdistuksesta sekä desinfioinnista, on säädetty kansallisessa eläintautilaissa (76/2021) ja eräiden muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi nimettyjen eläintautien vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 326/2021. Ruokavirasto tekee säädösten perusteella päätökset tarvittavista toimista.

Seuranta

PRRS:n esiintymistä Suomessa seurataan vuosittain otettavin näyttein esimerkiksi teurastamolla. Myös kaikki PRRS-taudin oireisiin viittaavat tautiepäilyt tutkitaan tartunnan poissulkemiseksi.

Esiintyminen

PRRS-tautia esiintyy maailmanlaajuisesti. USA:ssa sitä on todettu vuodesta 1987 ja Euroopassa ensimmäiset tapaukset todettiin 1990. Nykyisin tauti on laajalle levinnyt Manner-Euroopan maissa, mutta Suomessa sitä ei ole koskaan todettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.8.2022