Siat

Ruokaviraston eläintautitutkimukset kohdistuvat lakisääteisesti vastustettaviin tauteihin sekä yleisen eläintautitilanteen seurantaan eläinlajikohtaisesti tärkeiden tartuntojen osalta.

Lue lisää: Eläintaudit Suomessa – vuosiraportit

Ruokavirasto laatii vuosittaisen suunnitelman lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurantaohjelmista.

Sikataudeista erityisesti seurattavia vastustettavia eläintauteja ovat:

Tietoa muista sikojen sairauksista saat valikosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2019