Transmissible gastroenteritis (TGE)

Transmissible gastroenteritis -virus kuuluu koronavirusten sukuun, ja se aiheuttaa sioilla herkästi tarttuvan ohutsuolen tulehduksen. TGE ei tartu ihmiseen.

Oireet

Virus aiheuttaa sioilla ohutsuolen tulehduksen. Oksentelua ja ripulia esiintyy kaiken ikäisillä sioilla. Alle kahden viikon ikäisillä porsailla ripuli on vetistä, ja johtaa lähes kaikkien porsaiden kuolemaan 2-3 päivässä. Aikuisilla sioilla esiintyy ruokahaluttomuutta ja ripulia ja emakoilla maidontuotanto saattaa loppua. Aikuiset eläimet toipuvat taudista muutamassa päivässä. Tauti leviää hyvin nopeasti sikalan kaikkiin eläimiin.

Taudin määritys ja näytteenotto

Taudin toteaminen perustuu viruksen tai sen perimän osoittamiseen sairaan sian elimistä, erityisesti ruuansulatuskanavasta tai ulosteesta.  Virusta vastaan muodostuneita vasta-aineita voidaan osoittaa sian seerumissa. Näytteiden ottaminen taudin varalta tehdään Ruokaviraston antamien ohjeiden mukaisesti.

Leviäminen

Tartunta sikalaan tulee useimmiten tautia kantavien sikojen mukana. Virusta erittyy runsaasti sairastuneen sian ulosteisiin. Virus säilyy hyvin erityisesti viileissä olosuhteissa, jolloin tartunta voi levitä myös ihmisten ja kuljetusvälineiden mukana.

Vastustaminen ja ennaltaehkäisy

TGE luokitellaan Suomen eläintautilainsäädännössä muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi (325/2021). Jos eläinlääkäri, eläimen omistaja tai joku muu eläinten kanssa työnsä tai harrastuksensa vuoksi tekemisissä oleva henkilö epäilee siassa TGE- tautia, pitää hänen ilmoittaa siitä virkaeläinlääkärille mahdollisimman pian.

Virkaeläinlääkäri tekee eläinten pitopaikassa tarkastuksen, antaa menettelyohjeet, ja ottaa tarvittaessa eläimistä näytteitä taudin syyn selvittämiseksi. Jotta tartunta ei leviäisi muihin eläinten pitopaikkoihin, läänineläinlääkäri päättää eläinten siirtorajoituksista ja muista tarvittavista toimista. Tautia todettaessa selvitetään myös mistä tartunta on voinut pitopaikkaan tulla, ja mihin muualle se on voinut jo levitä. Tässä yhteydessä voidaan ottaa näytteitä myös muiden pitopaikkojen eläimistä. Tautiepäilyn tai todetun tartunnan takia toteutettavista toimenpiteistä, kuten tartunnan saaneiden eläinten lopettamisesta ja pitopaikan puhdistuksesta sekä desinfioinnista, on säädetty kansallisessa eläintautilaissa (76/2021) ja eräiden muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi nimettyjen eläintautien vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 326/2021. Ruokavirasto tekee säädösten perusteella päätökset tarvittavista toimista.

Hyvä tautisuojaus sikatiloilla sekä ulkomaisten maatilavierailujen jälkeisen karenssiajan noudattaminen ennen omiin eläintiloihin menemistä ovat avainasemassa taudin torjunnassa. Kaikenlaisen ruokajätteen syöttäminen sioille on kielletty tartuntojen leviämisen estämiseksi. Myös eläinten tai elintarvikkeiden maahantuonnissa on tärkeää noudattaa lainsäädännön asettamia tuontiehtoja. Lisätietoa eläinten siirtovaatimuksista löytyy sivuiltamme.

Seuranta

TGE:n esiintymistä Suomessa seurataan vuosittain otettavin näyttein esimerkiksi teurastamolla. Myös kaikki TGE-taudin oireisiin viittaavat tautiepäilyt tutkitaan tartunnan poissulkemiseksi.

Esiintyminen

TGE-tautia esiintyy maailmanlaajuisesti, esim. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa, mutta monesta maasta se on juurittu pois. Euroopassa sitä on viime vuosina esiintynyt vain satunnaisesti, esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa, mutta mm. Venäjällä tautia esiintyy runsaasti. Suomessa tautia ei ole havaittu vuonna 1980 todettujen kahden ulkomaista alkuperää olleen TGE -tapauksen jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.8.2022