Lintuinfluenssakartoitus turkistarhoilla syksyllä 2023

Syyskuussa 2023 aloitettiin kaikkia turkistarhoja koskeva lintuinfluenssakartoitus Suomessa. Kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan lintuinfluenssan esiintymistä turkistarhojen minkeistä, koska minkkien lintuinfluenssatartunnat aiheuttavat ihmisille suuremman terveysvaaran kuin kettujen ja supikoirien lintuinfluenssatartunnat.

Kartoitusnäytteitä otetaan jokaiselta Suomen turkistarhalta lukuun ottamatta tarhoja, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta. Tarhoilta otetaan verinäytteitä vasta-ainetutkimuksiin. Lisäksi tarkastetaan muun muassa kuolleisuuskirjanpito ja tarhan tautisuojaus. Kartoituksen ensimmäisen vaiheen jälkeen siirrytään kettu- ja supikoiratarhojen kartoitukseen.

Aluehallintovirasto ohjaa virkaeläinlääkärit käymään tarhoilla tarkastus- ja näytteenottokäynnillä. Näytteet tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa. Ruokavirasto vastaa näytteiden tutkimuskustannuksista.

Turkiseläinten lintuinfluenssakartoituksen tulokset 13.9.2023 alkaen:

Kartoitus Tutkitut tarhat Lintuinfluenssa todettu
Minkkitarhat 116 kpl 3 kpl
Kettu- ja supikoiratarhat 276 kpl 39 kpl

(Päivitetty 31.1.2024, kartoitus on päättynyt)

 

Lisätietoja: 

Näytteenottomääräys, minkit ja soopelit (pdf)
Ohje lintuinfluenssakartoituksesta minkkitarhoilla (pdf)
Turkistarhojen tarkastus ja näytteenotto, lintuinfluenssakartoitus, 2023 (pdf)

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024