Keinosiemennys ja alkionsiirto

Keinosiemennyksessä naaraat tiineytetään uroksilta kerätyllä ja useimmiten laimennetulla siemenannoksella. Siemennysannos voi olla joko tuoretta tai pakastettua. Suomessa lähes kaikki lehmät keinosiemennetään ja enemmän kuin puolet emakoista. Myös hevosia, lampaita, kettuja, koiria ja kanoja voidaan siementää. Alkionsiirrossa naaras tiineytetään jo hedelmöitetyllä munasolulla. Yleisintä alkionsiirto on Suomessa naudoilla.

Kotieläinten jalostus

Keinosiemennys ja alkionsiirto ovat tehokkaita menetelmiä kotieläinjalostuksen apuna, kun pyritään parantamaan kotieläimiä perinnöllisesti eri ominaisuuksissa. Keinosiemennys on myös taloudellista, sillä tarvittavien uroseläinten määrä on pieni verrattuna luonnolliseen paritukseen ja käytettävien uroseläinten perinnöllinen taso voidaan varmistaa ja pitää korkeana. Alkionsiirron avulla saadaan puolestaan erityisen hyvien naaraiden tuottamien jälkeläisten määrä nousemaan.

Taudit hallinnassa

Keinosiemennys ja alkionsiirto ovat eläimille turvallisia. Uuden eläinaineksen hankinta sperman ja alkioiden muodossa sisältää pienemmän riskin eläintautien leviämiselle kuin elävien eläinten ostot. Jotkut eläintaudit voivat levitä myös keinosiemennyksen tai alkionsiirron kautta. Siksi keinosiemennystoimintaa ja alkionsiirtoa koskevassa lainsäädännössä on tarkat vaatimukset siitä, minkä eläintautien suhteen luovuttajaeläimet on todettava terveiksi, ennen kuin niiden spermaa tai alkioita voidaan kerätä ja luovuttaa edelleen. Keinosiemennystä ja alkionsiirtoja harjoittavat toimijat ovat jatkuvan viranomaisvalvonnan kohteena.

Lupa- ja ammattitaitovaatimuksia toiminnalle

Siemennesteen ja alkioiden keruu ja käsittely on eläintautilain nojalla luvanvaraista toimintaa. Sperman keräysaseman, spermavaraston, alkioiden keräysryhmän sekä alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisestä vastaa aluehallintovirasto. Keinosiemennystä ja alkionsiirtoa tekevien henkilöiden ammattitaitovaatimuksista on säädetty eläinsuojelulaissa.

Viranomaiset hyväksyvät ja valvovat

Sperman keräysasemien sekä alkioiden keräys- ja tuotantoryhmien luvan saannin edellytyksenä on, että aluehallintovirasto on tarkastanut toiminnan ja todennut sen täyttävän eläinten terveyttä koskevat edellytykset. Aluehallintovirasto myös tarkastaa ja hyväksyy erilliset spermavarastot, jotka voivat säilyttää ja käydä kauppaa hyväksytyillä sperman keräysasemilla kerätyllä spermalla.

Ruokavirasto rekisteröi sisämarkkinakauppaan hyväksytyt sperman keräysasemat, spermavarastot sekä alkioiden keräys- ja tuotantoryhmät. Lista hyväksytyistä toimijoista löytyy Ruokaviraston internetsivuilta. Muissa EU:n jäsenmaissa ja EU:n ulkopuolisissa valtioissa hyväksytyistä sperman keräysasemista, spermavarastoista sekä alkioiden keräys- ja tuotantoryhmistä, joista voidaan lähettää Suomeen spermaa ja alkioita, löytyy tietoa Euroopan komission internetsivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.11.2018