Turkiseläinten terveydenhuoltoa tukevat palvelut Ruokavirastossa

Näytteiden lähettämisen syy

Jos tarhalla todetaan eläinten sairastumisia tai kohonnutta kuolleisuutta, Ruokavirastoon on mahdollista lähettää näytteitä tutkittavaksi. Näytteiden lähettämisen syynä voi olla äkillinen taudinpurkaus, jonka syy halutaan selvittää. Näytteiden lähettämisen kimmokkeena voi olla myös jossain ikäryhmässä pidempään jatkunut tai ajoittainen ongelma, jonka aiheuttaja halutaan saada selville.

Saatuja tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi eläinten lääkitystarpeen arvioinnissa sekä muiden toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Näytelajit

Turkiseläimistä voidaan lähettää tutkittavaksi kokonaisia kuolleita tai lopetettuja eläimiä. Elävistä eläimistä voidaan lähettää tutkittavaksi ulostenäytteitä ja verinäytteitä. Penikkatautitutkimus voidaan tehdä epiteelisolunäytteistä. Näytteenotto suunnitellaan yhdessä hoitavan eläinlääkärin kanssa, jotta tutkittavaksi saadaan selvitettävän asian kannalta sopivia näytteitä..

Ruokavirastossa tutkitaan vuosittain tietty määrä minkkien aivokudosnäytteitä sienimäisen aivorappeutumasairauden (TME) esiintymisen kartoittamiseksi.

Tutkimuspaikat

Ruokavirastossa turkiseläinnäytteiden patologis-anatomisia ja bakteriologisia tutkimuksia tehdään ensisijaisesti Seinäjoella, mutta tarhan sijainnin mukaan näytteitä voi lähettää myös Kuopion toimipaikkaan. Virologiset tutkimukset tehdään Helsingissä Eläintautivirologian tutkimusyksikössä.

Tutkimuksia minkin plasmasytoosin varalta ei tehdä Ruokavirastossa, vaan näytteet tulee lähettää suoraan STKL:n (Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry) Turkiseläinlaboratorioon Vaasaan, jossa. plasmasytoositutkimukset suoritetaan. 

Näytteiden maksullisuus

Turkiseläinnäytteistä tehtävät tutkimukset ovat maksullisia.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2018