Kameli- ja hirvieläinten tunnistimet

EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 mukaan mukaan kameli- ja hirvieläinten merkintävelvollisuuden täyttävät vain Ruokaviraston hyväksymät tunnistimet

Tunnistimet

Tunnistimet (korvamerkit ja mikrosirut) ovat toimija- ja eläinlajikohtaisia eikä niitä saa luovuttaa edelleen toiselle toimijalle. Eläimiä pitävän toimijan on huolehdittava siitä, että pitopaikassa on riittävästi vapaita tunnistimia kameli- ja hirvieläinten merkitsemistä varten. Vapaat tunnistimet ovat niitä, jotka eivät ole vielä kiinnitetty eläimen korvaan, vaan ne on varattu syntyville eläimille. Suositus on, että vapaita tunnistimia olisi noin vuoden käyttötarvetta vastaava määrä.

Pudonnutta korvamerkkiä ei saa kiinnittää uudelleen, vaan pudonneen merkin tilalle on viivytyksettä tilattava korvausmerkki eläimen omalle EU-tunnukselle. Korvausmerkki tai korvaava tunnistin on tunnistin, jossa on sama eläimen yksilöllinen EU-tunnus, jolla eläin on merkitty alun perin. Lukukelvottomalle muuttuneelle mikrosirulle ei ole mahdollista tilata korvaavaa tunnistinta. Tällöin tulee eläimelle tilata korvaavana tunnistimena kumpaankin korvaan asetettavat korvamerkit korvausmerkkeinä. Vapaita tunnistimia ei saa missään tilanteessa käyttää korvaavina tunnistimina. Kun korvausmerkki on saapunut tilalle, on se viivytyksettä kiinnitettävä asianomaisen eläimen korvaan.

Mikäli eläimen tunnistamiseen käytetään mikrosirua, on suositeltavaa asentaa mikrosiru eläimen korvaan, jotta helpotetaan sen lukemista ja vähennetään vaaraa mikrosirun liikkumiseen. Varsinkin teuraseläimillä mikrosiru tulee olla ruhosta poistettavissa osana teurastusta. Ohjeita mikrosirun asentamiseen löytyy valmistajien/mikrosirutoimittajien sivuilta.

Sallituista toimenpiteistä on säädetty eläinten hyvinvoinnista annetussa laissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Tunnistimien kiinnittämisessä tulee huomioida, että tunnistimen sorkkaeläimelle saa asettaa henkilö, jolla on riittävä osaaminen toimenpiteen suorittamiseksi siten että eläimelle ei aiheuteta tarpeetonta kipua tai kärsimystä eikä eläimen hyvinvointia tarpeettomasti vaaranneta. Lisätietoa eläimille tehtävistä sallituista toimenpiteistä.

Tunnistimiin painatetaan tai lisätään maakoodillinen yksilötunnus (EU-tunnus). Jokaisesta uudesta tunnuksesta (vapaa korvamerkki tai mikrosiru) peritään Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun MMM:n asetuksen (1193/2021) mukainen maksu 1,50 euroa/tunnus. Laskutus tapahtuu kerran vuodessa.

Tämän lisäksi tunnistimien toimittaja perii maksua tunnistimista ja niiden toimittamisesta oman hinnastonsa mukaisesti.

Lue lisää tiedotteista:

Tunnistimien tilaaminen

Kameli- ja hirvieläinten mikrosiruja sekä korvamerkkejä voi tilata seuraavien kanavien kautta:

  1. Tilauslinkin kautta. Tunnistimien tilauslinkki
  2. Puhelimitse lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelusta arkisin klo 8.15-16.00,  puhelinnumero: 0295 205 302

Lammas- ja vuohirekisterin asiakaspalvelu vastaanottaa tilaukset tunnistimista ja välittää ne eteenpäin tunnistimien toimittajille. Tunnistimia ja niiden laskutuksia koskevat reklamaatiot tulee osoittaa suoraan tunnistimien toimittajille.

Korvamerkkipihdit ja muut oheistarvikkeet kuten mikrosirujen lukijat eivät ole tilattavissa Ruokaviraston tunnistimien tilausjärjestelmän kautta vaan niiden saatavuus sekä yhteensopivuus tulee varmistaa niiden toimittajilta. Tällä hetkellä tunnistimia on tilattavissa seuraavilta tunnistintoimittajilta:

Korvamerkit:

Mikrosirut:

Tilauksen yhteydessä on annettava asiointitunnus (tilatunnus tai asiakastunnus). Tunnuksen voi tarkistaa eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä  tai kuntasi maaseutuviranomaiselta.

Hyväksytyt korvamerkit ja mikrosirut (injektoitavat transponderit) kameli- ja hirvieläimille

Korvamerkit 

Micromerkki

Micromerkki.

Koko: 0.9 cm * 3,5 cm
Värivaihtoehdot: keltainen
Tunnistintoimittaja: OS ID Stallmästaren.

Korvamerkin kiinnittämiseen tarvitaan saman valmistajan Micro pihdit. Huom! kuvassa vain yhteen korvaan kiinnitettävä merkki. Vapaat korvamerkit toimitetaan merkkiparina.

 

Combi 3000 pyöreä

Combi 3000 pyöreä merkki.

Koko: halkaisija 2,85 cm
Värivahtoehdot: keltainen
Tunnistintoimittaja: OS ID Stallmästaren

Korvamerkin kiinnittämiseen tarvitaan saman valmistajan Combi Junior pihdit (2011) ja Combi Junior neula (20 mm).  Huom! kuvassa vain yhteen korvaan kiinnitettävä merkki. Vapaat korvamerkit toimitetaan merkkiparina.

 

Mikrosirut 

iTrack™ Mikrosiru

imagedct09.png

Koko: 2,12 mm * 12 mm

Valmistaja: Freevision Technologies

Tunnistintoimittaja: J Sivonen Oy

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2024