Hyväksytyt tunnistimet

EU:n eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettu lainsäädäntö edellyttävät tiettyjen eläinlajien tunnistamista ja merkitsemistä yksilöllisellä tunnisteella tai ryhmäeläiminä. Joillekin eläinlajeille, joiden osalta on tärkeää voida jäljittää yksittäisiä eläimiä tai eläinryhmiä, vaaditaan fyysinen tunnistin. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen eläin on merkittävä fyysisesti, varustettava merkillä, mikrosirulla tai muulla tunnistimella, joka näkyy tai voidaan havaita eläimen ulko- tai sisäpuolella ja jota ei voi helposti poistaa. Jäsenvaltion alueella merkittävien eläinten tunnistimien tulee olla jäsenvaltion viranomaisen hyväksymiä. 

Ruokaviraston hyväksymät eläinten merkitsemiseen käytettävät tunnistimet löytyvät sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta tunnistintyypin mukaisilta alasivuilta. 

Jos haluat hyväksyttää Ruokavirastolla uusia tunnistimia, ota yhteyttä: Eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkö, Ruokavirasto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO tai kirjaamo(at)ruokavirasto.fi.

Ruokaviraston päätöksestä peritään suoritemaksua. Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992 muut. 348/1994) 8 § nojalla annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Ruokaviraston maksullisista suoritteista 1193/2021, liitteen kohta 10.4. 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.12.2022