Ohje mikrosirun asettajalle

Vuoden 2023 alussa voimaan astuneet koirien tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimukset tuovat muutoksia myös koirien tunnistusmerkitsijöille eli siruttajille. Jatkossakin koiran siruttajalla tulee olla eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettu pätevyys mikrosirun asettamiseen koiralle. Mikrosiru asetetaan ensisijaisesti lapaluiden väliin tai toissijaisesti kaulan tai niskan alueelle.

Ruokavirasto ei pidä listaa pätevistä siruttajista, ennen kuin uusi eläintenhyvinvointilaki ja sen perusteella annettu asetus tarkentavat siruttajan pätevyysvaatimuksia.

Tunnistustodistus

Asetus velvoittaa siruttajaa antamaan koiran haltijalle tunnistustodistuksen. Tunnistustodistus annetaan kaikille sirutetuille koirille 1.1.2023 alkaen. Aiemmin tunnistusmerkityt koirat voi ilmoittaa rekisteriin ilman tunnistustodistusta, joten takautuvasti tunnistustodistuksia ei tarvitse tai ole syytä kirjoittaa. Tunnistustodistukseen kirjataan koiran rekisteröintiin tarvittavat tiedot.

Tietosisältö:

  1. koiran haltijan tiedot (haltijan nimi, henkilötunnus, lähiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  2. koiraan asetetun mikrosirun tunnistuskoodi
  3. koiran syntymäaika tai syntymäajan puuttuessa arvio syntymäajasta
  4. koiran rotu tai rodun puuttuessa sanallinen kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä (esim. koko)
  5. sukupuoli
  6. väri
  7. koiran nimi sellaisena kuin koiran haltija on sen ilmoittanut
  8. koiran syntymämaa, jos muu kuin Suomi
  9. mikrosirun asettajan nimi ja osoite
  10. mikrosirun asettamispäivämäärä.

 

Tunnistustodistuksen voi antaa koiran haltijalle lomakemuodossa paperilla tai sähköisesti. Tunnistustodistus voi olla vapaamuotoinen, mutta tietosisällön tulee täyttää asetuksen vaatimukset. Tunnistustodistuksen mallipohja löytyy Ruokaviraston sivuilta. Tunnistustodistuksen täytetään koiran haltijan antamat tiedot. Koiran tietoja voidaan myöhemmin koirarekisterissä muuttaa esimerkiksi nimen tai arvioidun aikuiskoon osalta.

Lomakemuotoiseen tunnistustodistukseen ei ole välttämätöntä pyytää koiran haltijan tietoja, vaan hänet voi ohjeistaa itse täydentämään lomakkeen tältä osin.

 

Siruttajan kirjanpitovelvoite

Mikrosirun asettajan tulee pitää luetteloa kaikista asettamistaan siruista ja niiden asettamispäivämääristä, sekä myöntämistään tunnistustodistuksista. Tunnistustodistuksien kopioita ei tarvitse säilyttää.

Luettelon pitomuodosta tai säilytysajasta ei ole annettu tarkempia säädöksiä.

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2023