Ilmoita kuolleista ja sairaista luonnonvaraisista eläimistä sekä lähetä niitä tutkittavaksi Ruokavirastoon

9. huhtikuuta 2020

luonnonvaraisia eläimiä.

Kuolleena löytyneitä ja sairauden takia lopetettuja luonnonvaraisia eläimiä tarvitaan näytteiksi tutkimuksiin, joissa seurataan muun muassa vakavien eläintautien ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien esiintymistä Suomessa.

Näytelähetysten lisäksi luonnonvaraisten eläinten joukkokuolemista ja -sairastumisista tulee aina ilmoittaa kyseisen alueen kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille. Hän antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Ilmoita kunnaneläinlääkärille tai kirjaa lähetteeseen aina eläinlaji, löytöpaikan koordinaatit (hae esim. älypuhelimen karttasovelluksella tai 112-sovelluksella) ja omat yhteystietosi.

Tuoreet raadot ovat parhaita näytteitä, mutta useat taudit voidaan todeta pilaantuneistakin kudoksista. Lähetä näytteet Ruokavirastoon. Maksamme Matkahuollon kautta lähetettyjen luonnonvaraisten eläinten lähetyskulut. Näytteitä tarvitaan erityisesti seuraavista eläinlajeista tai lajiryhmistä: villisiat, ketut, supikoirat, hirvieläimet, vesi- ja petolinnut. Esimerkkejä seurattavista taudeista: afrikkalainen sikarutto, rabies, hirvieläinten näivetystauti CWD, lintuinfluenssa ja rapurutto.

Joistakin näytteistä maksetaan lähettäjälle/löytäjälle palkkio. Lisätietoja Ruokaviraston esitteessä.