Haitalliset ja kielletyt aineet rehuissa

Ruokavirasto valvoo haitallisia ja kiellettyjä aineita rehujen markkinavalvonnan, kotimaisen valmistuksen sekä tuonnin valvonnan yhteydessä. Valvonta on kartoitusluontoista. Valvontaa tehdään sekä asiakirjatarkistuksina että fyysisinä tarkastuksina. RASFF-järjestelmän kautta saadaan ajankohtaista täydentävää tietoa mahdollisista akuuteista tapauksista, jotka osaltaan ohjaavat ja tarkentavat haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvontaa.

Rehujen näytteenotossa ja analyysien määrittelyssä huomioidaan erityyppisiin rehuihin liittyvät riskitekijät, eläinlajien herkkyydet tietyntyyppisille haitallisille ja kielletyille aineille sekä näiden aineiden mahdollinen siirtyminen eläimistä saataviin elintarvikkeisiin.

Raskasmetalleja määritetään mm. kivennäisrehuaineista, tietyistä rehun lisäaineista sekä tiivisteistä ja muista täydennysrehuista. Homemyrkkyjen kartoitetaan mm. viljoista ja paljon viljaa sisältävistä rehuseoksista. Toisaalta riskitekijöitä huomioidaan myös eläinlajeittain ja esimerkiksi nautakarjanrehuista määritetään aflatoksiineja ja kalanrehuista raskasmetalleja. Lisäksi analysoidaan tiettyjä kasviperäisiä epäpuhtauksia (esim. torajyvä, hulluruohot, risiinikasvi), jotka voivat vaarantaa eläinten hyvinvointia ja terveyttä.

Tuotantoeläinten rehuja tutkitaan tiettyjen käsiteltyjen eläinproteiinien käyttökiellon (lihaluujauho/kalajauho) ja rehun lisäainesäädösten (mm. kokkidiostaattien esiintymistä munivien kanojen rehuissa tai kiellettyjen aineiden käyttöä rehuissa mm. sianrehuissa olakvindoksi, siipikarjanrehuissa amprolium) noudattamisen valvomiseksi. Lisäksi valvotaan rehutehtaissa kokkidiostaatti- ja lääkerehujen valmistuksessa carry over -riskiä.

Lisätietoa

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.1.2019