Vierasaineiden saannin vähentäminen elintarvikkeista

Elintarvikkeiden vierasaineilla eli kontaminanteilla tarkoitetaan aineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin, mutta joita niissä kuitenkin saattaa esiintyä esimerkiksi valmistuksen tai muun käsittelyvaiheen seurauksena tai ympäristön saastumisen vuoksi. Ne voivat tehdä elintarvikkeen ihmisen terveydelle vahingolliseksi tai elintarvikkeeksi kelpaamattomaksi. Vierasaineiden pitoisuutta elintarvikkeissa rajoitetaan lainsäädännössä asetetuilla enimmäismäärillä.

Kuluttaja voi vähentää vierasaineiden saantia syömällä monipuolisesti, vaihtelevasti ja kohtuullisesti.

Ohjeita vierasaineiden saannin vähentämiseen

Akryyliamidi

Hometoksiinit

Nitraatti

Arseeni

Elohopea

Epäorgaaninen tina

Kadmium

Lyijy

Nikkeli

Usein kysyttyä metalleista

PAH-yhdisteet

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2022