Elintarvikkeiden vierasaineet

Elintarvikkeiden vierasaineilla tarkoitetaan aineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin, mutta joita niissä kuitenkin saattaa esiintyä esimerkiksi valmistuksen tai muun käsittelyvaiheen seurauksena tai ympäristön saastumisen vuoksi. Vierasaineista käytetään myös nimeä kontaminantit. Vierasaineita ovat esimerkiksi hometoksiinit, raskasmetallit, dioksiinit ja PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet ja nitraatti. Vierasaineet voivat tehdä elintarvikkeen ihmisen terveydelle vahingolliseksi tai elintarvikkeeksi kelpaamattomaksi ja niiden pitoisuutta elintarvikkeissa pyritäänkin rajoittamaan ja minimoimaan.

Lainsäädäntö turvaa terveyttä

Pääsääntöisesti kuluttajien ei tarvitse olla huolissaan elintarvikkeiden sisältämistä vierasaineista, sillä tarvittaessa lainsäädäntöä ja elintarvikkeissa sallittuja enimmäismääriä muutetaan aina kun uusi tutkimustieto siihen antaa aihetta. Lapset ovat pienemmän ruumiinpainonsa takia herkempiä vierasaineiden haittavaikutuksille. Tästä syystä lastenruokien sallitut enimmäismäärät ovat erittäin pienet.

Vierasainelainsäädännön tavoitteena on korkean kuluttajansuojan ja terveyden turvaaminen niin, että elintarvikkeet ovat turvallisia kaikille kuluttajille – jokaisena päivänä, koko eliniän ajan. Lainsäädäntö luo pohjan elintarvikealan toimijoiden omavalvonnalle ja viranomaisvalvonnalle.

Vaikka markkinoilla olevat elintarvikkeet ovat turvallisia, voi vierasaineiden saantia edelleen vähentää syömällä yleisten ravitsemussuositusten mukaisesti riittävän monipuolisesti, vaihtelevasti ja kohtuullisesti. Joissakin tapauksissa on kuitenkin katsottu, että lainsäädäntö ei nykymuodossaan tuo riittävää kuluttajansuojaa, ja tästä syystä on annettu elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeita tietyille kuluttajaryhmille.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023