Vierasaineet ja jäämät

Elintarvikkeiden vierasaineilla tarkoitetaan aineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin, mutta joita niissä kuitenkin saattaa esiintyä esimerkiksi valmistuksen tai muun käsittelyvaiheen seurauksena, tai ympäristön saastumisen vuoksi. Jäämät ovat jäämiä yhdisteistä, joita on käytetty tarkoituksella ja tarpeeseen esimerkiksi kasvien viljelyssä tai tuotantoeläinten lääkinnässä.

Vierasaineille ja jäämille on EU:n lainsäädännössä asetettu elintarvikekohtaisia enimmäismääriä. Markkinoilla saa olla vain elintarvikkeita, joiden vierasaineiden, torjunta-ainejäämien ja eläinlääkejäämien pitoisuudet alittavat nämä enimmäismäärät.

Tältä sivulta löydät lisätietoa

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023