Rehun lisäaineiden ja esiseosten käyttö tilalla

Viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat

Rehun lisäaineet ovat aineita, mikro-organismeja ja valmisteita, joita tarkoituksellisesti lisätään rehuun esimerkiksi vaikuttamaan suotuisasti rehun tai eläimistä saatavien tuotteiden ominaisuuksiin tai edistämään eläintuotantoa ja eläinten hyvinvointia. Lisäaineita ovat muun muassa hivenaineet, vitamiinit, aminohapot, säilöntäaineet, urea ja kokkidiostaatit. Säilörehun säilöntäaineet ovat myös rehun lisäaineita tai niiden seoksia eli esiseoksia, mutta niiden käyttäminen lasketaan kuuluvaksi rehun alkutuotantoon. Silloin kun tilalla valmistetaan rehuja omaan tarpeeseen käyttämällä muita lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia kuin säilörehun säilöntäaineita, kyse ei ole alkutuotannon toiminnasta vaan rehun valmistuksesta. Rekisteröityminen omaan käyttöön tarkoitetun rehun valmistajaksi tulee tehdä Ruokaviraston lomakkeella F.

Muita rehun lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia kuin säilörehun säilöntäaineita käyttävien tuottajien tulee noudattaa rehuhygienia-asetuksen liitteen II vaatimuksia, jotka liittyvät toimitilojen ja laitteistojen asianmukaisuuteen, henkilöstön pätevyyteen, tuotantoprosessin hallintaan, laadunvarmistukseen, rehujen varastointiin ja kuljetukseen sekä tietojen kirjaamiseen. Tiloilta edellytetään myös vaarojen arviointia ja torjuntaa eli ns. HACCP-järjestelmää (vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmä).

Takaisin sivulle 'Viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat'

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2024