Tiedote: Elintarvikeketjuun lyhemmät maksuajat – pidempi maksuaika vain tavarantoimittajan aloitteesta

13.4.2023

Elintarvikemarkkinalain muutokset tulevat voimaan 1.5.2023. Alan toimijoiden kannalta yksi merkittävimmistä muutoksista on maksuaikojen lyhentyminen. Uusi maksuaikasäännös saattaa edellyttää muutoksia nykyisiin käytäntöihin ja sopimuksiin.  Muutoksella ei kuitenkaan puututa taannehtivasti jo solmittuihin sopimuksiin.

Elintarvikemarkkinalain mukaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maksuaika on jatkossa enintään 14 päivää. Tähän on kuitenkin mahdollista sopia poikkeuksia. Ensinnäkin sopimuksen osapuolet voivat sopia erikseen pidemmästä, enintään 30 päivän maksuajasta, jos kaupan kohteena olevat tuotteet eivät ole ns. pilaantuvia tuotteita. Lisäksi tavarantoimittajan aloitteesta voidaan sopia pilaantuvien elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden maksuajaksi enintään 30 päivää ja muiden tuotteiden maksuajaksi enintään 60 päivää. Lain mukaan pidemmistä maksuajoista on sovittava selkeästi ja yksiselitteisesti.

”Käytännön sopimustilanteissa on voitava osoittaa, että pidempää maksuaikaa käytetään heikomman osapuolen aloitteesta. Tavarantoimittajan aloitteeksi ei voida katsoa esimerkiksi ostajan yksipuolista ilmoitusta noudatettavista maksuajoista tai tavarantoimittajan painostamista pidempien maksuaikojen hyväksymiseen. Kaikkien osapuolten kannalta on selkeintä, että tavarantoimittajan aloite kirjataan sopimukseen”, elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg tarkentaa.

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan on esitetty, että jos tavarantoimittajat haluavat ottaa käyttöön uudet lainmukaiset lyhyemmät maksuajat, vaikuttaa se hintoihin, jonka he myymistään tuotteista saavat. Käytännössä tavarantoimittajille on tarjottu kahta vaihtoehtoa: joko heidän tulee sopia pidemmistä maksuajoista tai tyytyä matalampiin hintoihin.

”Se, että lakimuutoksen seurauksena lyhentyneet maksuajat alentaisivat tavarantoimittajille maksettavia hintoja, kuulostaa epäilyttävältä. Lisäksi on kyseenalaista, otetaanko pidemmät maksuajat käyttöön lain edellyttämällä tavalla tavarantoimittajan aloitteesta, jos ostaja ensin asettaa ehtoja lainmukaisiin maksuaikoihin siirtymiselle. Vaikka lain kirjain tässä toteutuisikin, niin miten on lain hengen laita. Lain tarkoitushan on suojella heikompaa osapuolta. Lisäksi on tarkasteltava, onko käytäntö hyvien kauppatapojen mukainen ja reilu”, Wikberg pohtii.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu seuraa tilannetta aktiivisesti. Valtuutettu päivittää antamaansa maksuaikaohjeistusta lähiaikoina. Alan toimijoita kehotetaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä valtuutetun toimistoon, jos he törmäävät epäilyttäviin käytäntöihin maksuaikoihin liittyen.

Lisätiedot:

Elintarvikemarkkinavaltuutettu
Olli Wikberg
029 520 4043
etmv(at)etmv.fi