Tiedote: Elintarvikemarkkinalaki muuttui ja lain siirtymäkausi päättyi. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

23.5.2022

Elintarvikemarkkinalain siirtymäkausi on päättynyt. Juristimme ovat keskustelleet muuttuneen lain säännöksistä eri toimijoiden kanssa. Monet toimijat ovat päivittäneet sopimuksensa ja käytäntönsä esimerkiksi maksuaikojen osalta. Lain tuomat oikeudet ja velvollisuudet ovat kuitenkin vielä epäselviä osalle toimijoista.

Mitä lain siirtymäkauden päättyminen tarkoittaa elintarvikeketjun toimijoille?

Kaikkien elintarvikemarkkinalain soveltamisalaan kuuluvien sopimusten ja käytäntöjen tulisi nyt olla uudistetun elintarvikemarkkinalain mukaisia.

  • Uudistettu elintarvikemarkkinalaki tuli voimaan 1.11.2021. Tämän jälkeen solmittujen uusien sopimusten on tullut olla saman tien lainmukaisia.

  • Niin sanottuja vanhoja, eli ennen 1.11.2021 tehtyjä sopimuksia on puolestaan koskenut siirtymäaika. Siirtymäaika päättyi 1.5.2022.

Tavarantoimittaja, tunne oikeutesi

Uudistetun elintarvikemarkkinalain sisältämät säännökset voivat olla merkityksellisiä monissa tilanteissa. Tavarantoimittajan on tunnettava oikeutensa, ja ostajan on tiedettävä velvollisuutensa, jotta lain noudattaminen toteutuu käytännössä.

Hälytyskellojen tulisi soida esimerkiksi silloin, kun:

  • Ostaja soittaa tuotteiden toimitusta edeltävänä päivänä ja peruu tilauksen.
  • Olet myyjänä sopimassa tilauksista ostajan kanssa ja keskustelette sopimusehdoista. Ostaja kieltäytyy vahvistamasta ehtoja kirjallisesti, vaikka niin pyydät.
  • Ostaja ilmoittaa muuttavansa sovittua tilausmäärää, eikä suostu neuvottelemaan asiasta.
  • Vaadit myyjänä toimitussopimuksen maksuaikojen päivittämistä uudistetun elintarvikemarkkinalain mukaisiksi. Ostaja ei suostu muutoksiin ja toteaa poistavansa tarjoamasi tuotteet valikoimasta.
  • Myyt tuoretta kalaa satunnaisesti ja ostaja ehdottaa maksavansa tuotteet 60 päivän kuluttua kalojen toimittamisesta.

Ota meihin yhteyttä

Jos muuttuneen lain tuomat oikeudet ja velvollisuudet ovat vielä epäselviä, voit kysyä meiltä neuvoa.

Mikäli koet, ettei sopimus tai käytäntö ole elintarvikemarkkinalain mukainen, kannustamme keskustelemaan asiasta ensin sopimuskumppanisi kanssa. Jos erimielisyyksiä ilmenee, voit kääntyä elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston puoleen.

Voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä esimerkiksi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Järjestämme mielellämme myös tapaamisia alan toimijoiden kanssa.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston yhteystiedot:
Sähköposti: etmv(at)etmv.fi
Puhelinnumero: 029 520 5533