Tiedote: Ministeriö pidätti elintarvikemarkkinavaltuutetun virasta rikostutkinnan ajaksi

17.1.2024

Virantoimituksesta pidättäminen tulee voimaan 17.1.2024. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa virkamieslain mukaisesti virantoimituksesta pidättämisen perusteita ja olosuhteiden muututtua asiassa tehdään tarvittaessa uusi päätös.

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt pidättää elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin virantoimituksesta häntä koskevan rikostutkinnan ajaksi. Virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa viranhoidon väliaikaista keskeyttämistä.

Ruokavirasto on tehnyt Helsingin poliisille tutkintapyynnön elintarvikemarkkinavaltuutetun toimintaa koskevien väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Tutkintapyynnön kohteena on elinkeinomarkkinavaltuutetun toiminta hänen virkatoimessaan. Helsingin poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan.

Wikbergin virantoimituksesta pidättäminen tulee voimaan 17.1.2024. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa virkamieslain mukaisesti virantoimituksesta pidättämisen perusteita ja olosuhteiden muututtua asiassa tehdään tarvittaessa uusi päätös. 

Valtion virkamieslain mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. 

Lisätietoja: 

Valtiosihteeri Päivi Nerg, paivi.nerg@gov.fi, p. 040 842 9810
Hallintojohtaja Pia Nyblom, pia.nyblom@gov.fi, p. 040 735 7424

Ministeriön tiedote