Tiedote: Elintarvikemarkkinavaltuutettu kehottaa elintarvikeketjun toimijoita rakentamaan yhdessä kustannusindeksejä

12.10.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on julkaissut ehdotuksen, jonka tarkoitus on ohjata elintarvikeketjun toimijoita kehittämään pikaisesti elintarviketalouden kustannusindeksejä. Indeksi on suhdeluku, jonka avulla pystytään seuraamaan useiden tekijöiden yhteenlaskettua muutosta ajan mittaan. Se voi ilmaista minkä tahansa mitattavissa olevien asioiden muutosta. Esimerkiksi kuluttajahintaindeksi kuvaa tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään inflaation mittarina.

Elintarviketalouden kustannusindeksit kuvaisivat elintarvikeketjun kustannuskehitystä. Kehitystä kuvaamaan tarvittaisiin useampi indeksi, sillä kustannusten nousu kohtelee esimerkiksi maatalouden eri tuotantosuuntia hyvin eri tavoin. Lisäksi teollisuuden tuottamien elintarvikkeiden välillä on isoja eroja kustannusrakenteessa.

Ehdotettuja kustannusindeksejä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi silloin, kun elintarvikeketjun kustannukset muuttuvat yhtäkkiä niin paljon, että koko ketjun toimintaedellytykset muuttuvat. Indeksit voisivat esimerkiksi kertoa milloin hintajakson aikana olisi tarpeen avata neuvottelut hintojen tarkistamisesta.

Monimutkaisten kustannusindeksien kehittäminen vaatisi paljon selvitys- ja kehitystyötä tutkijoilta ja muilta asiantuntijoilta. Keskeisenä tavoitteena olisi rakentaa sellaisia indeksejä, joista muodostuu kokonaiskuva kunkin toimijan kohtaamista markkinamuutoksista. Ketjun toimijoita edustavien tahojen läsnäolo kehitysprosessissa olisi tärkeää. Kaikkien edustajien ääntä tulisi kuulla indeksejä rakennettaessa.

Ehdotuksen taustalla on muun muassa aiemmin tänä vuonna julkaistu, Kyösti Arovuoren tekemä Elintarvikeketjun sopimusrakenteet -selvitys. Etujärjestöt ETL ry, PTY ry, MTK ry ja SLC r.f. tilasivat selvityksen yhdessä, ja valtuutettu koordinoi selvitystyötä.

Lisätietoja:
Olli Wikberg
elintarvikemarkkinavaltuutettu
olli.wikberg@etmv.fi
+358 29 520 4043