Tiedote: Maatalouden kustannuskriisiä lähdetään ratkaisemaan elintarvikemarkkinavaltuutetun avulla

3.12.2021

Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry,
Päivittäistavarakauppa ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
r.f. ovat tänään keskustelleet kannattavuuskriisin mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista elintarvikemarkkinavaltuutetun kutsumana.

Osapuolet ovat yhdessä todenneet, että kotimaisen ruuan arvoketju on tärkeä ja sen elinvoimaisuus on turvattava. Ruokaketjulla on keskeinen merkitys esimerkiksi elintarvikkeiden saatavuuden varmistamisessa kriisiaikoina.

Ruokaketju käsitetään tässä yhteydessä laajasti sisältäen ruokapalvelut ja julkisen sektorin. Keskusteluissa todettiin, ettei ruokaketjun sopimussuhteista ole riittävän kattavaa kokonaiskuvaa. Tämän perusteella todettiin myös, että on tarve avata koko ruokaketjun sopimussuhteita tarkemmin. Erityisesti keskitytään sopimussuhteiden joustavuuteen poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten tuotantokustannusten muuttuessa merkittävästi.

Kotimaisen ruuan arvoketjun toiminnan tehostamisessa on tärkeää tuntea koko ketjun kustannusrakenne ja kannattavuus sekä niiden tulevaisuudennäkymät. Osapuolet sopivat, että ketjun toimijoiden kustannuksia ja kannattavuutta selvitetään.

”Työssä on pidettävä mielessä monia seikkoja. Tuotteiden hinnat muodostuvat markkinoilla ja markkinoiden toiminta on turvattava. Lisäksi on huomioitava EU:n sisämarkkinasäännökset, kilpailulainsäädäntö ja sopimusvapauden periaate”, sanoo elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg.

Hyvin alkaneita keskusteluja jatketaan kahden viikon kuluttua. Työ saatetaan valmiiksi alkuvuoden 2022 aikana.