Tiedote: Ruokaketjun sopimussuhteet selvitetään

17.12.2021

Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ovat tänään tavanneet elintarvikemarkkinavaltuutetun kutsumana. Tapaamisessa jatkettiin keskusteluja kannattavuuskriisin mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista. Keskustelut sujuivat hyvässä hengessä.

Käytyjen keskustelujen perusteella todettiin, että koko ruokaketjun sopimussuhteita on avattava tarkemmin. Erityisesti on tarpeen selvittää ruokaketjun kykyä reagoida lyhyen aikavälin markkinamuutoksiin. Tämän pohjalta osapuolet  päättivät käynnistää selvityksen elintarvikeketjun sopimussuhteista. Selvitys kattaa elintarvikeketjun alkutuotannosta kauppaan.

Selvitystä tekemään on kutsuttu maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kyösti Arovuori REINU econ Oy:stä. Selvityksen tekijä raportoi työn edistymisestä tilaajille. Selvitystä käsitellään elintarvikemarkkinavaltuutetun koolle kutsumassa kokouksessa 31.1.2022.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu koordinoi selvitystyötä toimivaltuuksiensa puitteissa.