Elintarvikemarkkinalain uudistus ja maatalouden tuotantosopimukset

7.4.2021

Uudistuva elintarvikemarkkinalaki tulee voimaan marraskuussa 2021. Elintarvikemarkkinalain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja heikommassa asemassa olevan sopijaosapuolen asemaa elintarvikeketjussa. Tavoitteen saavuttamiseksi maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla käytävän kaupan ehtoja ja pelisääntöjä pyritään tarkentamaan.

Elintarvikemarkkinat ovat muuttuneet viimeisen 15 vuoden aikana huomattavasti epävakaammiksi. Esimerkiksi viljan hinta vaihtelee satovuosien välillä merkittävästi. Se lisää paitsi ketjun toimijoiden tulovirtojen, myös eri viljalajien tuotantomäärien epävarmuutta. Markkinoiden epävakaus vaikuttaa kaikkiin ketjun osiin, sillä se vaikeuttaa markkinoiden sekä kunkin toimijan oman toiminnan ja tuloksen ennakointia.

Sopimustuotanto ja ennen kaikkea pitkäaikaiset tuotantosopimukset nähdään usein tekijöinä, jotka voivat vakauttaa markkinoita. Sopimusten kautta sopimuskumppanit sitoutuvat pitempiaikaiseen yhteistyöhön, joka puolestaan voi tasata satojen määriä ja vähentää hintojen vaihtelua.

Sopimusten roolin odotetaan kasvavan maataloudessa ja erityisesti vilja-alalla juuri siksi, että niiden odotetaan vakauttavan markkinoita. Jatkossa tuotantosopimukset ovat usein myös yksityiskohtaisempia. Tätä kehitystä tukee myös uudistuva elintarvikemarkkinalaki. Lisääntyvän sopimustuotannon vaikutukset hyödyttävät pitkällä aikavälillä koko elintarvikeketjua.

Uudistuvassa elintarvikemarkkinalaissa kielletään hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden sopimustuotannossa ja -käytännöissä. Uudistuvassa laissa kielletään muun muassa liian pitkät maksuajat, tilausten viime hetken peruutukset, sopimusehtojen yksipuoliset muutokset ja kaupalliset kostotoimet.

Mitä uudistuvan lain eri säännökset sitten käytännössä tarkoittavat? Mistä pitää sopia ja mistä saa sopia? Entä mistä ei saa sopia? Sopimusten yleistyessä ja muuttuessa yksityiskohtaisemmiksi myös maatalousyrittäjien on hyvä olla perillä siitä, miten elintarvikemarkkinalaki säätelee maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden sopimuskäytäntöjä.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun kyselyyn vastaamalla viljelijät sekä muut maatalous- ja elintarvikealan toimijat voivat kertoa, onko laissa kohtia, joita on vaikea ymmärtää ja siten auttaa valtuutetun toimistoa kohdentamaan neuvontaansa oikein.

Vastaa kyselyyn viimeistään 12.4. osoitteessa: https://link.webropol.com/s/elintarvikemarkkinavaltuutettu-kysely-2021

Viljakuorma kuvattuna läheltä ja taustalla pelto sekä leikkuupuimuri.