Onko uudistunut elintarvikemarkkinalaki mielestäsi selkeä?

2.3.2021

Elintarvikemarkkinavaltuutettu selvittää elintarvikemarkkinalain ymmärrettävyyttä kyselyllä. Kysely on tarkoitettu elintarvikemarkkinalain soveltamisalaan kuuluville maataloustuote- ja elintarvikeketjun toimijoille. Vastaa kyselyyn 12.4. mennessä!

Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa säätelevän elintarvikemarkkinalain uudistus on saatu valmiiksi. Uudistettu laki tulee voimaan 1.11.2021. Lakiin on lisätty säännöksiä erityisesti koskien UTP-direktiivissä (EU-direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä) määriteltyjä kiellettyjä kauppatapoja. Lisäksi uudistuksen myötä lain soveltamisala laajentuu huomattavasti, kun ravitsemus- ja majoituspalveluja tarjoavat yritykset sekä julkisen sektorin elintarvikehankinnat tulevat uudistetun lain piiriin.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu toteuttaa kyselyn, jonka avulla selvitetään, mitkä kohdat uudistetusta laista herättävät kysymyksiä eri toimijoiden parissa. Laki vaikuttaa elintarvikeketjun toimijoihin eri tavoin, minkä takia kaikkien osapuolten on tärkeä käsittää mitä oikeuksia ja velvollisuuksia uusi laki tuo heille. Kyselyn tulosten perusteella valtuutetulla on mahdollisuus antaa elintarvikeketjun toimijoille tarvittavaa ohjeistusta siitä, mitä uudistettu laki tarkoittaa heidän näkökulmastaan.

”Uudistettu laki herättää monissa elintarvikeketjun toimijoissa kysymyksiä. Siksi elintarvikemarkkinavaltuutettu haluaa valmistautua auttamaan kaikkia ketjun toimijoita heidän kohtaamiensa epäselvyyksien selventämisessä. Kyselyn avulla saamme tietoomme, mistä asioista elintarvikeketjun toimijat kaipaavat lisätietoa. Tätä tietoa pystymme hyödyntämään toiminnassamme”, toteaa elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kattavasti kaikilta elintarvikeketjun toimijoilta.

Wikberg painottaa, että kyselyn vastausten myötä pystymme paremmin kohdentamaan ohjeistuksemme ja neuvontamme oikeisiin asioihin. On toivottavaa, että saamme runsaasti vastauksia kaikilta elintarvikeketjun toimijoilta. Kyselyn perimmäisenä tarkoituksena on selvittää, minkä asioiden kanssa vastaajat kaipaavat eniten apua. Samalla pystytään myös edistämään koko elintarvikeketjun kehitystä oikeudenmukaisemmaksi.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa: https://link.webropol.com/s/elintarvikemarkkinavaltuutettu-kysely-2021

Kyselyyn voi vastata 12.4. asti. Yksittäisen henkilön vastauksia ei käsitellä erikseen, eikä niitä voi erottaa tuloksista missään vaiheessa. Kun kysely on päättynyt, tulokset julkaistaan elintarvikemarkkinavaltuutetun verkkosivuilla.

Lisätietoja kyselystä voi tiedustella elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston erityisasiantuntija Tapani Yrjölältä (tapani.yrjola(at)etmv.fi).