Muistathan vastata elintarvikemarkkinalain ymmärrettävyyttä koskevaan kyselyymme – vastausaikaa pidennetty 12.4. asti

23.3.2021

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto toteuttaa kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää uudistuvan elintarvikemarkkinalain ymmärrettävyyttä.

Taustaa kyselylle

Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa säätelevän elintarvikemarkkinalain uudistus on saatu valmiiksi. Uudistettu laki tulee voimaan 1.11.2021. Lakiin on lisätty säännöksiä erityisesti koskien UTP-direktiivissä (EU-direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä) määriteltyjä kiellettyjä kauppatapoja.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu toteuttaa kyselyn, jonka avulla selvitetään, mitkä kohdat uudistetusta laista herättävät kysymyksiä eri toimijoiden parissa. Laki vaikuttaa elintarvikeketjun toimijoihin eri tavoin, minkä takia kaikkien osapuolten on tärkeä käsittää mitä oikeuksia ja velvollisuuksia uusi laki tuo heille. Kyselyn tulosten perusteella valtuutetulla on mahdollisuus antaa elintarvikeketjun toimijoille tarvittavaa ohjeistusta siitä, mitä uudistettu laki tarkoittaa heidän näkökulmastaan.

Kysely on tarkoitettu elintarvikemarkkinalain soveltamisalaan kuuluville maataloustuote- ja elintarvikeketjun toimijoille.

Miksi kyselyyn vastaaminen kannattaa

Kyselyn avulla kerätyt tiedot auttavat elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistoa arvioimaan uudistuvan elintarvikemarkkinalain ymmärrettävyyttä.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto hyödyntää kyselyn tuloksia kohdentamalla elintarvikeketjun toimijoille tarvittavaa ohjeistusta ja neuvontaa siitä, mitä uudistettu laki tarkoittaa heidän näkökulmastaan.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa n. 10–15 minuuttia.

Kyselyn vastaamisaikaa on pidennetty ja se on avoinna 12.4.2021 saakka. Siirry kyselyyn tästä.

Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Kun kysely on päättynyt, tulokset julkaistaan elintarvikemarkkinavaltuutetun verkkosivuilla.

Lisätietoja kyselystä voi tiedustella elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston erityisasiantuntija Tapani Yrjölältä (tapani.yrjola(at)etmv.fi).