Epäiletkö, että sopimuskumppanisi rikkoo lakia? Valtuutettu neuvoo, miten saat asian käsittelyyn.

6.9.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on julkaissut ohjeistuksen, jonka avulla elintarvikeketjun toimijoiden on helpompi tuoda esiin elintarvikemarkkinalain rikkomista koskeva epäilynsä.

Ohjeistuksessa kerrotaan, miten toimijat voivat tehdä toimenpidepyynnön valtuutetulle ja saada asiansa käsittelyyn. Siinä on eritelty kuka voi tehdä pyynnön, missä muodossa pyyntö tehdään, ja mitä tietoja pyynnön tulisi sisältää.

Toimenpidepyynnöt ovat pääsääntöisesti julkisia, mutta osa tiedoista voidaan tietyissä tilanteissa salata. Salattavia tietoja voivat olla esimerkiksi liikesalaisuudet.

Kun toimenpidepyyntö on tehty, valtuutettu selvittää asiaa kirjallisesti, suullisesti tai tarkastusten avulla. Tavallisesti asiaa selvitetään kirjallisilla selvityspyynnöillä. Selvityksiä voidaan pyytää toimenpidepyynnön tekijältä, sen kohteelta, sekä muilta asiaan liittyviltä tahoilta. Asian käsittely valtuutetun toimistossa on maksutonta.

Valtuutettu pyrkii ratkaisemaan asian ensisijaisesti neuvotteluiden avulla. Jos valtuutettu ei saa toimenpidepyynnön kohdetta lopettamaan lain rikkomista, valtuutettu voi määrätä kohteelle seuraamuksia. Erilaiset seuraamukset on määritelty elintarvikemarkkinalaissa. Niitä ovat esimerkiksi huomautus, varoitus, kielto sekä seuraamusmaksuesityksen tekeminen.

Toimenpidepyynnön käsittely ei aina johda toimenpiteisiin. Elintarvikemarkkinalaki määrittää tilanteet, joissa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Valtuutetun päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen tai markkinaoikeuteen.

Harkitsetko toimenpidepyynnön tekemistä?

Ota yhteyttä valtuutetun toimistoon, jotta asiantuntijamme voivat neuvoa pyynnön tekemisessä. Asiantuntijat voivat esimerkiksi varmistaa, että elintarvikemarkkinavaltuutettu on oikea viranomainen käsittelemään asian. Valtuutetun toimistoon voi olla yhteydessä esimerkiksi puhelimitse: (029 520 5533) tai sähköpostitse: (etmv(at)etmv.fi). Toimenpidepyyntöä suunnittelevan toimijan kanssa järjestetään mielellään myös tapaaminen.