Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Tietyt lainsäädännön määrittelemät allergioita tai intoleransseja aiheuttavat ainesosat ja tuotteet tulee ilmoittaa aina omilla nimillään ainesosaluettelossa.

Ainesosaluettelossa allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet tulee ilmoittaa selkeästi muusta ainesosaluettelosta erottuvalla tavalla esimerkiksi kirjasinlajilla, kirjasintyylillä tai taustavärillä.

Mitkä allergiaa tai intoleranssia aiheuttavat aineet on ilmoitettava?

Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavista aineista on ilmoitettava sekä pakatuissa että pakkaamattomissa elintarvikkeissa:

 • Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä, ruis, ohra, kaura ja niistä valmistetut tuotteet
 • Äyriäiset ja äyriäistuotteet
 • Munat ja munatuotteet
 • Kalat ja kalatuotteet
 • Maapähkinät ja maapähkinätuotteet
 • Soijapavut ja soijapaputuotteet
 • Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)
 • Pähkinät ja pähkinätuotteet
 • Selleri ja sellerituotteet
 • Sinappi ja sinappituotteet
 • Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet
 • Rikkidioksidi ja sulfiitit, jos niiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/l kokonaisrikkidioksidiksi laskettuna. Pitoisuudet lasketaan sellaisenaan nautittavaa tai valmistajan ohjeiden mukaan valmistettua tuotetta kohden.
 • Lupiinit ja lupiinituotteet
 • Nilviäiset ja nilviäistuotteet

Tähän allergioita tai intoleransseja aiheuttavien ainesosien luetteloon on muutamia poikkeuksia. Yksityiskohtaisempi luettelo ilmoitettavista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista löytyy elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteestä II; Elintarviketietoasetus

Poikkeukset on myönnetty, koska todennäköisyys oireille on hyvin pieni. Esimerkiksi vehnä- ja ohrapohjaisen glukoosisiirapin kasvialkuperää ei tarvitse ilmoittaa. Glukoosisiirappi voi sisältää pieniä määriä vehnän proteiineja, mutta on hyvin epätodennäköistä, että ne laukaisisivat vakavia allergisia reaktioita herkilläkään vehnäallergikoilla.

Luettelo on tehty Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSAn (European Food Safety Authority) tieteellisen arvioinnin pohjalta. Tietoa allergeenien merkitsemisestä löytyy elintarviketietoasetuksesta Elintarviketietoasetus

Miten allergeenit ilmoitetaan?

Pakatuissa elintarvikkeissa allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet tulee merkitä ainesosaluetteloon korostettuna, esimerkiksi tummennettuna, isoilla kirjasimilla tai taustavärillä.

Jos allergiaa tai intoleranssia aiheuttava ainesosa on mainittu tuotteen nimessä

 • esimerkiksi Maitojauhe, korostusmerkintää ei silloin tarvitse tehdä ainesosaluettelossa

Jos ainesosa liitetään yleisesti tiettyyn alkuperään

 • esimerkiksi juusto, voi ja jogurtti viittaavat selvästi maidon alkuperään - riittää, että nämä sanat korostetaan ainesosaluettelossa.

Allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat lisäaineet on aina ilmoitettava omalla nimellään

esimerkiksi soijaperäinen lesitiini tulee ilmoittaa nimellä;

 • emulgointiaine (soijalesitiini). Eli emulgointiaine (E322) ei riitä.
 • kananmunaperäinen lysotsyymi tulee ilmoittaa; lysotsyymi (kananmunasta) tai kananmunan lysotsyymi.
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet tulee aina ilmoittaa ainesosaluettelossa, vaikka ne olisivat joutuneet elintarvikkeeseen ainesosan mukana carry over -lisäaineena. 
 • (Carry over –lisäaineilla tarkoitetaan lisäaineita, jotka ovat joutuneet elintarvikkeeseen ainesosan mukana. Niillä ei kuitenkaan ole enää vaikutusta lopullisessa elintarvikkeessa ja niitä ei pidetä lopullisen elintarvikkeen ainesosina. Siksi niitä ei tarvitse ilmoittaa ainesosaluettelossa, elleivät ne ole allergiaa tai intoleranssia aiheuttavia.)
 • Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt ainesosat tai muut aineet tai tuotteet (kuten valmistuksen apuaineet) voivat aiheuttaa joissakin ihmisissä allergioita tai intoleransseja, jotka voivat olla vaaraksi niistä kärsivien henkilöiden terveydelle. Tietojen antaminen elintarvikkeiden sisältämistä elintarvikelisäaineista, valmistuksen apuaineista ja muista tieteellisesti todistetusti allergioita tai intoleransseja aiheuttavista aineista tai tuotteista on tärkeää, jotta etenkin ruoka-allergiasta tai intoleranssista kärsivät kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia ja omalta kannaltaan turvallisia valintoja. 

Lisätietoa löydät Elintarviketieto-oppaan osioista 6.2.10.   

Jos tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa

 • allergioita tai intoleransseja aiheuttavat ainesosat tulee kuitenkin ilmoittaa tekemällä erillinen merkintä ”sisältää…”, ja sen jälkeen elintarviketietoasetuksen liitteessä II luetellun aineen tai tuotteen nimi.

Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet kontaminaationa

Joissakin tapauksissa elintarvikkeeseen voi joutua kontaminaationa esimerkiksi käsistä tai työvälineistä sellaisia allergiaa ja intoleransseja aiheuttavia ainesosia, jotka eivät kuulu reseptiin. Kun kaikki voitava on tehty kontaminaatioriskin poistamiseksi, mutta allergeenin varoitusmerkintä kuitenkin katsotaan riskinhallintatoimena tarpeelliseksi, suositellaan pakkaukseen erillistä merkintää: ”Saattaa/voi sisältää pieniä määriä xxxx”.

Ilmoita allergiaa ja intoleranssia aiheuttava aine mahdollisimman tarkasti omalla nimellään. Esimerkiksi pähkinöiden osalta ilmoita, mistä pähkinälajista on kysymys, koska ihmiset voivat olla allergisia eri pähkinöille. Esimerkiksi ”Saattaa sisältää pieniä määriä hasselpähkinää” tai ”Voi sisältää hasselpähkinäjäämiä”.

”Saattaa sisältää…” -merkintää ei tule tehdä puutteellisten hygieniamenettelyjen vuoksi tai varmuuden vuoksi tuotteisiin, joissa kontaminaatioriskiä ei olekaan. Turhat merkinnät aiheuttavat sen, että kuluttajat joutuvat tarpeettomasti välttämään tuotteita.

Lisätietoa löydät Elintarviketieto-oppaan osioista 6.2.4 ja 7.1.

Vapaaehtoiset negatiiviset merkinnät, esimerkiksi ”maidoton”, ”soijaton”

 • Pakkausmerkinnöissä pitää lukea, mistä tuote on tehty. Jos jotain ainesosaa ei ainesosaluettelosta löydy, tuote ei sitä sisällä.
 • Vapaaehtoisia negatiivisia merkintöjä (esimerkiksi maidoton, soijaton) voi olla sellaisissa tuotteissa, joiden valmistuksessa on erityisin toimenpitein varmistettu, että kontaminaatiota ei tapahdu.
 • Tuotteen tulee myös poiketa muista vastaavista tuotteista. Esimerkiksi omenamehutölkissä ei saa lukea maidoton, koska omenamehuissa ei muutenkaan ole maitoa tai maitoperäisiä ainesosia.
 • Poikkeuksena negatiivimerkinnöistä on gluteenittomina myytävät elintarvikkeet ja laktoosittomina ja vähälaktoosisina myytävät maitovalmisteet. Gluteenittomaksi voidaan kutsua tuotetta, jonka gluteenipitoisuus on enintään 20 mg/kg. Ruokaviraston ohjeena on, että toistaiseksi sovelletaan yhteispohjoismaisia raja-arvoja:

laktoosittomat elintarvikkeet: laktoosia vähemmän kuin 10 mg/100 g tai 100 ml

vähälaktoosiset elintarvikkeet: laktoosia vähemmän kuin 1 g / 100 g tai 100 ml.

Lisätietoa Elintarviketieto-oppaassa

Pakkaamattomat elintarvikkeet

Myös pakkaamattomista elintarvikkeista tulee ilmoittaa allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet. Tiedot voidaan antaa joko kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallisesti annetuissa tiedoissa kyseisiä ainesosia ei tarvitse korostaa. Jos tiedot annetaan suullisesti, tulee selkeällä tavalla ilmoittaa, että tiedot saa, jos niitä pyytää. Tästä mahdollisuudesta voidaan ilmoittaa pakkaamattomien elintarvikkeiden läheisyydessä, esimerkiksi esitteessä, taulussa tai muulla vastaavalla tavalla.

Lainsäädäntö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

 • Tarjoilupaikoissa tulee antaa tarjottavien aterioiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista tieto asiakkaille. Ainesosat on ilmoitettava elintarvikkeen nimellä niin, että käy ilmi elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainitun aineen tai tuotteen nimi. Elintarviketietoasetus
 • Tiedot voidaan ilmoittaa kirjallisesti helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla selkeällä tavalla.
 • Tiedot voidaan antaa myös suullisesti sillä edellytyksellä, että
  • tästä mahdollisuudesta on selvästi ilmoitettu asiakkaille, esimerkiksi helposti havaittavissa ja selkeässä esitteessä tai taulussa ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot aterioiden sisältämistä allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa (ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia).
  • Tällöin tietojen on oltava kirjallisessa tai elektronisessa muodossa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla.
 • Erillistä ilmoitusta siitä, miten tiedot ovat saatavissa, ei vaadita silloin, kun kuluttajan allergioita ja yliherkkyyksiä koskevat ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös ja elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan kuluttajalle kohdennetusti näiden tietojen perusteella.
 • Valmiiksi pakatuissa suurtaloustuotteissa tulee olla vastaavat merkinnät kuin suoraan kuluttajille myytävissä tuotteissa.

Lainsäädäntö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

Elintarvikealan toimijan, valvontaviranomaisten ja kuluttajan vastuu

Elintarvikealan toimija

Elintarvikealan toimijat (valmistaja, maahantuoja, markkinoija) valvovat valmistamiensa ja myymiensä elintarvikkeiden määräystenmukaisuutta. Elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa tulee tunnistaa allergeenit ja varautua virhetilanteisiin. Elintarvikkeiden valmistuspaikassa työntekijöiden tulee tietää, miten allergeeneja sisältäviä elintarvikkeita tulee käsitellä raaka-aineiden tilauksesta valmistukseen, siivoukseen, varastointiin ja tarjoiluun asti.

Elintarvikeketjun toimiva yhteistyö

 • Elintarvikkeen valmistaja ilmoittaa valmistus- ja lisäaineet säädösten mukaisesti pakkausmerkinnöissä.
 • Elintarvikkeen maahantuoja huolehtii siitä, että tuotteen pakkausmerkinnät vastaavat alkuperäisiä tietoja, ja että merkinnät ovat suomeksi ja ruotsiksi
 • Elintarviketta myyvällä kaupalla on oikea ja riittävä tieto pakkaamistaan tai irtomyynnissä olevista elintarvikkeista
 • Elintarviketta tarjoileva suurtalous tietää, mitä tarjolla olevat ruoat sisältävät ja antaa niistä tiedon kuluttajille.

Virheellisten tuotteiden poistaminen markkinoilta 

Jos markkinoille pääsee elintarvike, joka ei ole turvallinen, tuotteesta vastaavan toimijan tulee vetää tuote markkinoilta pois ja ilmoittaa siitä kuluttajille.

Esimerkiksi seuraavissa allergeenivirheissä elintarvike pitää vetää pois markkinoilta:

 • pakkausmerkinnöistä puuttuu maininta allergeenista*
 • pakkausmerkinnöissä on jäänyt mainitsematta allergeeni* suomen tai ruotsin kielellä
 • tuote on kontaminoitunut allergeenilla*

*Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä II mainitut allergeenit; Elintarviketietoasetus

Näissä tapauksissa elintarvikkeesta vastaava yritys ilmoittaa takaisinvedosta kuluttajille yleensä lehti-ilmoituksella ja antaa ohjeet kuluttajille tuotteen palauttamiseksi ja hyvityksen saamiseksi. Elintarvikevalvonta valvoo takaisinvetojen toteutumista. Ruokavirasto tiedottaa takaisinvedoista myös omilla kotisivuillaan. Tietoa takaisinvedoista.

Elintarvikevalvontaviranomainen

Jokaisessa kunnassa tai kuntayhtymässä on oma elintarvikevalvontaviranomainen. Elintarvikkeita valvovat eläinlääkäri, terveystarkastaja, elintarviketarkastaja tai muu kunnallinen elintarvikevalvoja.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteystiedot löytyvät täältä: Kuntien elintarvikevalvonnan yhteystiedot

Kuluttaja

Kuluttajalla on vastuu siitä, että hän perehtyy elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin ja tarvittaessa kysyy lisätietoja esimerkiksi tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta.

Jos noudattaa jotain erityisruokavaliota, tulee antaa ymmärrettävät ja riittävät tiedot ruokavaliosta esimerkiksi työpaikkaravintolaan. Ruokavaliota tulee myös noudattaa lääkärin ja ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaisesti. Yllättäviin tilanteisiin kannattaa varautua ja toimia silloin lääkärin ohjeiden mukaisesti, erityisesti, jos oireet ovat vakavia.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteystiedot löytyvät täältä: Kuntien elintarvikevalvonnan yhteystiedot 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023