Kielletyt ja rajoitetut aineet elintarvikkeissa

Täydentämisasetuksen (EY) N:o 1925/2006 artiklassa 8 säädetään menettelystä, jolla voidaan EU:n laajuisesti kieltää tai rajoittaa eräiden muiden aineiden käyttöä elintarvikkeissa, mikäli ne aiheuttavat terveysvaaraa. Kielto koskee kaikkea elintarvikekäyttöä, myös käyttöä ravintolisissä.

Nämä aineet lisätään täydentämisasetuksen liitteeseen III:

 • Osaan A, jos aineen käyttö kielletään kokonaan
 • Osaan B, jos aineen käyttöön sovelletaan rajoituksia

Aine voidaan myös asettaa yhteisön valvonnan alaisuuteen, jos havaitaan, että käyttö voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen, mutta asia on tieteellisesti epävarma. Tällöin aine asetetaan yhteisön valvonnan alaisuuteen ja lisätään liitteen III osaan C. Elintarvikealan toimijat tai muut asianomaiset tahot voivat milloin tahansa esittää viranomaiselle arvioitavaksi sellaisia tieteellisiä tietoja sisältävän asiakirjan, joilla osoitetaan C osassa mainitun aineen turvallisuus. Neljän vuoden kuluessa päivästä, jolloin aine on merkitty C osaan, on komission sääntelymenettelyä noudattaen tehtävä päätös joko sallia aineen käytön yleensä tai siirtää aine osaan A tai B. 

 

Osa A – Kielletyt aineet elintarvikkeissa

 • Efedra-yrtti ja siitä saadut valmisteet, jotka ovat peräisin Ephedra-suvun lajeista ((EU) 2015/403)
 • Johimben kuori ja siitä saadut valmisteet, jotka ovat peräisin johimbesta (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ((EU) 2019/650)
 • Aloe-emodiini ja kaikki valmisteet, joissa tätä ainetta esiintyy;
 • Emodiini ja kaikki valmisteet, joissa tätä ainetta esiintyy;
 • Hydroksiantraseenijohdannaisia sisältävien Aloe-lajien lehdistä saadut valmisteet;
 • Dantroni ja kaikki valmisteet, joissa tätä ainetta esiintyy ((EU) 2021/468).

Osa B – Aineet, joiden käyttöön sovelletaan rajoituksia

 • Vihreäteeuutteet, jotka sisältävät (-)-epigallokatekiini-3-gallaattia (pois lukien (-)-epigallokatekiini-3-gallaattia sisältävät vihreäteevesiuutteet, joiden koostumus juomaksi ennastettuna vastaa perinteisiä haudutettuja vihreitä teejuomia) ((EU) 2022/2340, sovelletaan 21.12.2022 alkaen). 
  • Käyttöä koskevat edellytykset:
   • Elintarvikkeen päivittäisannoksen sisältämän (-)-epigallokatekiini-3-gallaatin määrän on oltava alle 800 mg.
  • Lisävaatimukset:
   • Pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava elintarvikeannosten päiväkulutuksen enimmäismäärä sekä varoitus, jonka mukaan (-)-epigallokatekiini-3-gallaatin päiväkulutuksen on oltava alle 800 mg.
   • Pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava (-)-epigallokatekiini-3-gallaattipitoisuus elintarvikeannosta kohden.
   • Pakkausmerkinnöissä on oltava seuraavat varoitukset:
    • ”Tuotetta ei suositella käytettäväksi, jos käytät muita vihreää teetä sisältäviä tuotteita samana päivänä.”
    • ”Tuotetta ei suositella raskaana oleville tai imettäville naisille eikä alle 18-vuotiaille lapsille.”
    • ”Tuotetta ei suositella otettavaksi tyhjään vatsaan.”
  • Asetuksen voimaan tulon jälkeen (-)-epigallokatekiini-3-gallaattia sisältäviä vihreäteeuutteita sisältäviä elintarvikkeita, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia, ei saa saattaa enää markkinoille. Ennen asetuksen voimaan tuloa markkinoille saatettuja tuotteita saa edelleen pitää kaupan 21.6.2023 saakka.
 • Punariisin monakoliinit ((EU) 2022/860)
  • Käyttöä koskevat edellytykset:
   • Tuotteen päivittäiseen kulutukseen tarkoitetusta yksittäisestä annoksesta saatavan punariisin monakoliinien määrän on oltavan pienempi kuin 3 mg.
  • Lisävaatimukset:
   • Pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava päivittäisen enimmäiskulutuksen täyttymiseen tarvittavien yksittäisten tuoteannosten lukumäärä ja varoitus, jonka mukaan punariisin monakoliinin päiväannoksen on oltava alle 3 mg.
   • Pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava monakoliinipitoisuus tuoteannosta kohti.
   • Lisäksi pakkaukseen on merkittävä seuraavat varoitusmerkinnät:
    • "Tuotetta ei suositella raskaana oleville tai imettäville naisille, alle 18-vuotiaille lapsille ja yli 70-vuotiaille";
    • "Kysy lääkäriltä neuvoa tuotteen käytöstä, jos sinulla ilmenee terveyteen liittyviä ongelmia";
    • "Jos käytät kolesterolia alentavaa lääkitystä, sinun ei pitäisi käyttää tätä tuotetta";
    • "Jos käytät jo muita punariisiä sisältäviä tuotteita, sinun ei pitäisi käyttää tätä tuotetta".
 • Muu transrasva kuin eläinperäisessä rasvassa luontaisesti esiintyvä transrasva ((EU) 2019/649)
  • Käyttöä koskevat edellytykset:
   • Enimmäismäärä loppukuluttajalle tai vähittäiskauppaan tarkoitetussa elintarvikkeessa 2 grammaa 100 grammaa rasvaa kohden.
  • Lisävaatimukset:
   • Elintarvikealan toimijoiden, jotka toimittavat muille elintarvikealan toimijoille muita kuin loppukuluttajalle tai vähittäiskauppaan tarkoitettuja elintarvikkeita, on varmistettava, että toimituksen vastaanottaville elintarvikealan toimijoille annetaan tiedot transrasvan määrästä, pois lukien eläinperäisessä rasvassa luontaisesti esiintyvä transrasva, kun määrä on suurempi kuin 2 grammaa 100 grammaa rasvaa kohden

Osa C - Yhteisön valvonnan alaiset aineet

 • Vihreäteeuutteet, jotka sisältävät (-)-epigallokatekiini-3-gallaattia (pois lukien (-)-epigallokatekiini-3-gallaattia sisältävät vihreäteevesiuutteet, joiden koostumus juomaksi ennastettuna vastaa perinteisiä haudutettuja vihreitä teejuomia) ((EU) 2022/2340, sovelletaan 21.12.2022 alkaen)
 • Punariisin monakoliinit ((EU) 2022/860)
 • Hydroksiantraseenijohdannaisia ((EU) 2021/468) sisältävien lajien  
  • Rheum palmatum L. ja Rheum officinale Baillon ja niiden hybridien juurista tai juurakoista saadut valmisteet;
  • Cassia senna L. lehdistä tai hedelmistä saadut valmisteet;
  • Rhamnus frangula L. ja Rhamnus purshiana DC. kuoresta saadut valmisteet.

Lisätietoa asiasta Euroopan komission internetsivulta

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023