Elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla

Elintarvikkeiden täydentämisellä tarkoitetaan ravintoaineiden eli tavallisimmin yhden tai useamman vitamiinin ja/tai kivennäisaineen lisäämistä elintarvikkeeseen valmistuksen yhteydessä. Vitaminoinnista puhutaan, kun elintarviketta täydennetään vitamiineilla.

Ravintoaineilla täydennettyjä elintarvikkeita säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (myöhemmin täydentämisasetus). Asetus tuli voimaan 19.1.2006 ja sitä on sovellettu 1.7.2007 lähtien. 

Täydentämisasetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella (726/2007). Asetuksen myötä täydennettyjen elintarvikkeiden lupamenettely on poistunut ja se on korvautunut ilmoitusmenettelyllä.

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava Ruokavirastolle vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta, koostumuksen muuttumisesta tai tuotteen poistumisesta markkinoilta. (Ks. Ilmoitus täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta)

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023