Nitriitti elintarvikelisäaineena

 

Lihavalmisteisiin lisätään nitriittiä estämään ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien, erityisesti Clostridium botulinumin kasvua ja säilyttämään lihan punainen väri. Nitriitti estää myös lipidien hapettumista.

Nitriitille sallitut käyttökohteet ja enimmäismäärät on annettu EU:n lisäainelainsäädännössä. Nitriitin käyttöä elintarvikkeisiin tullaan rajoittamaan komission asetuksella (EU) 2023/2108, jota aletaan soveltaa nitriitin käyttömäärien osalta 9.10.2025. Lisäksi nitriitin puhtausvaatimuksia on tiukennettu raskasmetallien osalta alkaen 29.10.2023. Muutokset on viety lisäaineasetuksen (EY) N:o 1333/2008 ja asetuksen (EU) N:o 231/2012 konsolidoituun versioon. 

Tuotteen ainesosaluettelo kertoo, jos valmistuksessa on lisätty nitriittiä. Tällöin ainesosaluettelosta löytyy nimi kaliumnitriitti tai natriumnitriitti tai numerotunnus E 249 tai E 250.

Turvallisuusarviossa nitriitti-ionin (NO 2-) hyväksyttäväksi päivittäiseksi enimmäissaanniksi (ADI, acceptable daily intake) on määritetty 0,07 mg/henkilön painokilo.

Ruokavirastossa tehdyn riskinarvioinnin mukaan osalla alle kouluikäisistä lapsista ylittyy nitriitin ADI-arvo, minkä vuoksi makkaroiden, nakkien ja leikkeiden käytöstä alle kouluikäisillä lapsilla on annettu käyttörajoitussuositukset.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2023