Elintarviketurvallisuus on säilynyt Suomessa hyvällä tasolla

5. heinäkuuta 2023

Elintarvikevalvonta toimii Suomessa, ja elintarviketurvallisuuden taso on säilynyt hyvänä. Ruokaviraston viranomaisvalvonnan ja -tutkimusten tulosten mukaan esimerkiksi Oiva-raporttien määrä jatkoi edelleen kasvuaan vuonna 2022. Myös elintarvikevalvonnan tarkastusmäärät lisääntyivät ja palasivat COVID-19-epidemiaa edeltävälle tasolle.

Elintarvikevalvonnan valvontatietoja eli Oiva-raportteja julkaistiin 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden arvioinneista 85 % oli oivallisia ja hyviä. Tarjoilupaikkoihin kuten ravintoloihin ja kahviloihin tehdään yli 60 % kaikista tarkastuksista.

”Toivottavasti elintarviketurvallisuuden positiivinen kehitys jatkuu, ja elintarviketurvallisuuteen pystytään panostamaan tarvittavat resurssit myös jatkossa”, painottaa elintarviketurvallisuusosastonjohtaja Marjatta Rahkio.

Perusmaksu otettiin käyttöön elintarvikevalvonnassa

Elintarvikevalvonnan tarkastusmäärät palasivat COVID-19-epidemiaa edeltävälle tasolle. Yhteensä tarkastuksia tehtiin noin 24 000 kpl. Viranomaisrekistereissä olevien elintarvikehuoneistojen määrä kuitenkin laski jonkin verran. Tämä voi johtua elintarvikelain mukaisen perusmaksun käyttöönotosta, minkä seurauksena rekistereistä poistettiin toimintansa lopettaneita elintarvikealan yrityksiä. Kunnat perivät vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun valvomiltaan elintarvikeyrityksiltä.

Vuonna 2022 elintarvikevälitteisten ruokamyrkytysepidemioiden määrä oli edellistä vuotta hieman korkeampi, mutta sairastuneiden määrät olivat edeltävää vuotta matalammat. Huomioitavaa oli myös, että elintarvikkeiden takaisinvetojen määrän kasvu taittui.

Vientimaiden edellyttämiä vientivalvontoja jatkettiin ohjelmien mukaisesti. Viime vuonna saatiin vientiluvat suomalaisille kananmunille ja munatuotteille sekä siipikarjanlihalle Etelä-Koreaan. Lisäksi Japani myönsi vientiluvan naudanlihalle ja naudanlihatuotteille.

”Varsinaisten vientivalvontojen ja -tarkastusten ohella elintarvikevienti perustuu pitkälti peruselintarvikevalvontatyön määrään ja laatuun”, toteaa osastonjohtaja Marjatta Rahkio.

Pääosan elintarvikevalvonnasta tekevät kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset. Myös aluehallintovirastojen, Tullin, puolustusvoimien, Valviran sekä Ruokaviraston tekemää valvontatyötä tarkastellaan Elintarviketurvallisuus Suomessa -raportissa.

Viranomaisvalvonnan ja -tutkimusten tulokset vuodelta 2022 on koottu julkaisuun Elintarviketurvallisuus Suomessa 2022 pdf

Ruokaviraston tiedote 27.4.2023: Oivahymy on varmistanut elintarviketurvallisuutta jo 10 vuotta

Lisätietoja:
osastonjohtaja Marjatta Rahkio, p. 050 339 4576