Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä väheni vuonna 2022

28. huhtikuuta 2023

Ruokaviraston keräämien tietojen mukaan Suomessa vedettiin elintarvikkeita pois markkinoilta 288 kertaa vuonna 2022. Takaisinvetojen kokonaismäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Erilaiset mikrobiologiset virheet kuten bakteerit aiheuttivat eniten takaisinvetoja.

Takaisinvetojen kokonaismäärä laski osittain sen vuoksi, että etyleenioksidijäämien löytyminen elintarvikkeista väheni merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisimpiä takaisinvetoja aiheuttavia syitä olivat samat kuten aiemminkin: mikrobiologiset virheet, kasvien torjunta-ainejäämät ja ilmoittamattomat allergeenit.

Mikrobiologisten virheiden vuoksi tehtiin 59 takaisinvetoa. Salmonellaa todettiin 18 tapauksessa hyvin erilaisissa elintarvikkeissa, kuten liha- ja kalavalmisteissa, tuoreyrteissä ja mausteissa. Listerian vuoksi tehtiin 10 takaisinvetoa.  

Torjunta-ainejäämien löydökset kasvussa

Kasvien tuotannossa käytettyjen torjunta-ainejäämien vuoksi tehdyt takaisinvedot lisääntyivät edellisvuodesta 48 %. Hedelmiä, vihanneksia tai muita kasviperäisiä elintarvikkeita vedettiin markkinoilta 49 kertaa. Yhdeksässä tapauksessa elintarvike oli riisi. Joissain tapauksissa kyse on ollut liian suurista jäämämääristä tai kokonaan kielletystä aineesta.

Allergeeni- lisäaine- ja pakkausmerkintävirheet johtivat takaisinvetoihin

Allergeenivirheen vuoksi tehtiin 35 takaisinvetoa. Sulfiitti, gluteeni ja maitoproteiini olivat useimmin takaisinvedon aiheuttajia. Allergeenivirheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa allergisoivaa ainesosaa päätyy elintarvikkeeseen, mutta siitä ei ole merkintää pakkauksessa.

Lisäainevirheet johtivat 21 takaisinvetoon. Näissä tapauksissa elintarvike sisälsi lisäainetta, joka ei ole sallittu kyseiseen elintarvikkeeseen tai lisäaineen määrä elintarvikkeessa ylitti suurimman sallitun määrän.

Pakkausmerkintävirheet kuten esimerkiksi väärä päiväys tai puuttuvat suomenkieliset merkinnät aiheuttivat 16 takaisinvetoa.

Takaisinvedettävistä elintarvikkeista ja kontaktimateriaaleista 32 % oli lähtöisin toisesta Euroopan maasta ja 48 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolelta. Loput 20 % tapauksista oli Suomessa tuotettuja elintarvikkeita.

Lue lisää:
Tarkempia tietoja vuoden 2022 elintarvikkeiden takaisinvedoista

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Mika Varjonen, p. 050 386 8416