Kuuluuhan yrityksesi elintarvikevalvontaan?

18. huhtikuuta 2023

Ruokaviraston elintarvikevalvonnan kehittämisprojektissa paljastui kymmeniä elintarvikealalla toimivia yrityksiä, joista kuntien elintarvikevalvonnassa ei ollut tietoa. Useimmiten syy valvonnan ulkopuolelle jäämiseen oli yritysten tietämättömyys elintarvikevalvontaan kuulumisesta.

Kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten rekistereihin löytyi kehittämishankkeessa lisää noin 60 valvottavaa elintarvikealan yritystä. Tiedot yrityksistä saatiin yhteistyössä Verohallinnon ja kunnallisten elintarvikevalvontayksiköiden kanssa.

Valvonnan ulkopuolelle oli jäänyt monen eri alan yrityksiä, esimerkiksi elintarvikkeiden maahantuonti-, pakkaamis- ja välittämisyrityksiä sekä tukku- ja verkkomyyntiyrityksiä. Yleisimmin yritykset eivät olleet tietoisia rekisteröintivelvollisuudesta kunnan elintarvikevalvontaan. Usein kyse oli niin sanotusta virtuaalihuoneistosta, jossa markkinoidaan ja myydään elintarvikkeita, mutta ei fyysisesti käsitellä niitä lainkaan. 

Elintarvikevalvonnassa yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti

Elintarvikealan yritysten valvontaan kuuluminen luo pohjan yritysten tasapuoliselle kohtelulle ja mahdollistaa valvonnan kehittämisen ja kohdentamisen riskiperusteisesti. Valvontatehtävien ohella valvontaviranomainen ohjaa ja neuvoo yritystä elintarviketoiminnan vaatimuksista esimerkiksi toimintaa perustettaessa tai kehitettäessä.

Elintarvikealan yritys vastaa toiminnastaan, tuotteidensa turvallisuudesta ja tuotteista annettavista tiedoista. Elintarvikelainsäädännön mukaan yritysten on tehtävä toiminnastaan rekisteröinti-ilmoitus tai hyväksymishakemus elintarvikevalvontaviranomaiselle. Rekisteröinti- tai hyväksymisvelvollisuuden laiminlyönnistä valvontaviranomainen voi asettaa hallinnollisen seuraamusmaksun elintarvikealan toimijalle.

Kuluttajat saavat tietoa valintojensa tueksi

Elintarvikevalvonnalla varmistetaan, että lainsäädännön vaatimukset toteutuvat, elintarvikkeet ovat turvallisia eikä kuluttajaa johdeta harhaan. Säännöllisen valvonnan kohteena olevat elintarvikealan yritykset kuuluvat Oiva-valvontatietojen julkistamisjärjestelmään, jossa valvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta. Oiva-raporttien avulla kuluttajat saavat puolueetonta tietoa valintojensa tueksi.

Oman kunnan elintarvikevalvonta auttaa

Viranomaisten yhteistyö elintarvikevalvonnan kehittämisprojektissa jatkuu. Jos olet perustamassa elintarvikealan yritystä tai jo harjoitat elintarvikealan toimintaa ja olet epävarma, tulisiko yrityksesi kuulua valvonnan piiriin, ota yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan.

Lisää tietoa:

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Enni Tuutti, Ruokavirasto, p. 050 373 2074

apulaisjohtaja Tarja Valsi, Verohallinto, Harmaan talouden torjunta p. 0295124449