Maito

Maidontuottaja, joka pitää lehmiä, vuohia, lampaita tai muita kotieläimiä maidon tuotannossa on elintarvikealan toimija, paitsi jos kyse on yksityiseen kotikäyttöön tarkoitetusta tuotannosta. Elintarvikealan toimijan on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Lainsäädäntö

Yleisesti alkutuotantoa koskevien vaatimusten lisäksi maidontuotannon elintarvikehygienialle on asetettu vaatimuksia pääasiassa eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarvikehygieniasta.

Alkutuotannolle lainsäädännössä annettuja vaatimuksia on avattu Ruokaviraston kotisivuilla olevissa alkutuotannon valvontaohjeissa. Maidontuotannon omat vaatimukset sisältyvät osioon 4. Maidontuotannon omat vaatimukset sisältyvät osioon 4. Maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia tekevät viranomaiset käyttävät ohjeita valvonnassaan, mutta niitä voivat hyödyntää myös toimijat itse. Tiettyjen vaatimuskohtien soveltamisesta löytyy lisää tietoa Usein kysyttyä -otsikon alta.

Valvonta

Maidontuotantotiloja valvoo kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri. Valvonta pitää sisällään maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset (niin kutsutut navettahygieniatarkastukset). Valvonnan peruste mainitaan komission täytäntöönpan­oasetuksessa ((EU) 2019/627 art. 49 ja 50.). Alkutuotannon valvontaohjeet ovat Ruokaviraston sivulla täällä.

Ehdollisuuden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Ehdollisuuden vaatimukset ja niiden valvonta koskee myös maidontuotantotiloja. Ehdollisuuden vaatimukset pohjautuvat jo ennestään viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön. Lue lisää ehdollisuudesta täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2024