Hygieeninen toiminta eri tuotanto- ja käsittelyvaiheissa

Saastumisriskin vähentämiseksi ja ruokamyrkytysten ehkäisemiseksi elintarvikkeita on osattava käsitellä oikein. Hyvistä raaka-aineista huolella valmistettu ruoka on turvallinen nautinto. Elintarvikkeiden hygieeninen käsitteleminen jokaisessa elintarvikeketjun vaiheessa ja jokaisessa työskentelyvaiheessa on paras tapa varmistaa tuotteiden turvallisuus ja nautittavuus. Hyvä elintarvikehygieeninen osaaminen lisää myös sekä asiakkaiden että työntekijöiden viihtyvyyttä.

Käytännössä elintarvikkeiden hygieenisellä käsittelyllä pyritään:

  • estämään elintarvikkeiden mikrobiologinen, kemiallinen tai fysikaalinen saastuminen sekä
  • hidastamaan tai estämään elintarvikkeiden pilaantuminen ja haitallisten mikrobien lisääntyminen elintarvikkeissa.

Elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden täytyy tietää ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät ja osata työssään ennaltaehkäistä ruokamyrkytyksiä. Etenkin helposti pilaantuvat elintarvikkeet vaativat pilaantumisherkkyytensä vuoksi huolellista käsittelyä. Oleellisia ovat puhtaat kädet, astiat ja käsittelyvälineet, siisti työympäristö ja turhan koskettelun välttäminen sekä elintarvikkeiden säilytys suojattuna oikeassa lämpötilassa. Käytännössä työntekijöiden täytyy osata:

  • käsitellä ja säilyttää raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita oikein
  • valmistaa, kuumentaa ja jäähdyttää elintarvikkeet oikein
  • käsitellä elintarvikkeita niin, että jälkisaastumisriski on mahdollisimman vähäinen.
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023